SUYAYÖNELİM (TDK)

Bitkilerde yer altındaki su oranının değişik yönlerde farklı olmasından dolayı özellikle köklerin suyun bol olduğu yöne doğru büyümesi.

Suyayönelim kelimesi baş harfi S son harfi M olan bir kelime. Başında S sonunda M olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi U , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi Y , altıncı harfi Ö , yedinci harfi N , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi M . Başı S sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

BÜYÜME Nedir?


1 . Büyümek işi: "Bizans'a karşı devamlı muharebeler, Bulgarlığın büyümesine ve esaslanmasına yardım etti."- F. R. Atay.
2 . Organizmanın bütününde veya bu bütünün bir bölümünde boyutların artması.

DEĞİŞİK Nedir?


1 . Değiştirilmiş, muaddel: "Yasanın değişik onuncu maddesi gereğince..."- .
2 . Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan: "Değişik bir oda takımı."- .
3 . Çeşitli, farklı: "Değişik renkler."- .
4 . isim, halk ağzında Yedek iç çamaşırı, giyecek: "Hiç değişiğim kalmadı."- .
5 . isim, halk ağzında Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

DOLAYI Nedir?


1 . Çevrede, etrafta bulunan: "Atlar koşacak. Pehlivanlar güreşecek. Şehirden, dolayı köylerden çağrılanlar geliyorlar."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Ötürü: "Daha dün bu sözümden dolayı okşuyorlardı."- R. H. Karay.

FARKLI Nedir?

Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı: "Vücut ve yüz hatları, giyiniş ve yürüme tarzı çok mu farklı?"- R. H. Karay.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

ORAN Nedir?


1 . Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo: "Dini, dili ne olursa olsun her insan doğup büyüdüğü, ekmeğini kazandığı toprak üstünde korkusuz, güven altında yaşadığı oranda kendini mutlu duyuyordu."- N. Cumalı.
2 . İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.
3 . Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.
4 . matematik İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı: "Üçün sekize oranı."- .

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

A E L M N S U Y Y Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Muayyen, Salimen, Seylani, Yasemin, Yönelim,

6 Harfli Kelimeler

Asliye, Lamise, Lösemi, Maliye, Manuel, Melisa, Mesail, Meyyal, Muslin, Önemli, Öylesi, Saniye, Seyyal, Sinema, Sinyal, Söylem,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Almus, Anemi, Anime, Aslen, Asyön, Elmas, Email, Emsal, Enayi, Eyyam, İmale, İsale, İslam, İsmen, İsyan, Lanse, Lemis, Liman, Lisan, Liyan, Maile, Malen, Masnu, Masun, Melas, Melun, Menus, Mesai, Mesul, Meyan, Meyil, Meyus, Milas, Misal, Misel, Munis, Namlu, Namus, Nemli,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alem, Alim, Amel, Amil, Amin, Asil, Asli, Ayin, Ayni, Elan, Elim, Elma, Eman, Emay, Emin, Enam, Enli, Esim, Esin, Esma, Esna, İane, İlam, İlan, İlme, İmal, İman, İmla, İnal, İnam, İnme, İsal, Lain, Lame, Lens, Lime, Lise, Mail, Main,

3 Harfli Kelimeler

Ali, Ani, Asi, Ayn, Ela, İla, İle, İma, İsa, İye, Lam, Lan, Ley, Lim, Lös, Mai, Mal, Mas, Men, Mey, Mil, Mis, Nal, Nam, Nas, Nem, Ney, Nim, Sal, Sam, San, Say, Sel, Sem, Sen, Sim, Sin, Ula, Yal, Yan,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, As, Ay, El, Em, En, Es, Ey, İl, İm, İn, İs, La, Le, Me, Mi, Ne, Ön, Se, Si, Su, Un, Us, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.