SUYILANLARI (TDK)

Sürüngenler sınıfının kimi ağılı ve ağısız yılanları kapsayan geniş bir bölümü.

Suyılanları kelimesi baş harfi S son harfi I olan bir kelime. Başında S sonunda I olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi U , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi R , onbirinci harfi I . Başı S sonu I olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞILI Nedir?

İçinde ağı bulunan, zehirli.

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜM Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay.
2 . Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3 . mecaz Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç.
4 . biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
5 . eğitim bilimi Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
6 . matematik Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

GENİŞ Nedir?


1 . Eni çok olan, enli, vâsi: "Geniş, bomboş bir taşlığın serin, rutubetli küf kokusu duyuldu."- P. Safa.
2 . Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı: "Bu ağaç, bir geniş bostan duvarının dış tarafında idi."- O. C. Kaygılı.
3 . Bol (elbise).
4 . Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro: "Geniş anlamlı."- .
5 . mecaz Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat: "Besbelli geniş, olabildiğince umursamaz görünmek istiyordu."- A. İlhan.
6 . mecaz Çok: "Geniş iş alanları sağlandı."- .

KİMİ Nedir?


1 . Birtakımı, bazısı, kimisi: "Kimi su çeker, kimi sebze ayıklar, kimi yufka açar, çamaşır yıkar..."- N. Cumalı.
2 . sıfat Bazı (canlı varlıklar için): "Kimi çocuklar."- .

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

SÜRÜNGENLER Nedir?

Omurgalıların, suda ve karada yaşayabilen yılan, kertenkele, kaplumbağa, timsah gibi yerde sürünerek veya yürüyerek ilerleyen sınıfı.

YILAN Nedir?


1 . Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı, yerdegezen: "Ok yılanı. Su yılanı. Çıngıraklı yılan. Gözlüklü yılan."- .
2 . sıfat, mecaz Sinsi ve hain: "Gözlerinde ancak annemin bildiği bir yılan ışıltısıyla gülüyor."- Y. Z. Ortaç.

A A I I L L N R S U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Arslanlı,

7 Harfli Kelimeler

Isıalan, Nasırlı, Saraylı, Yarasın,

6 Harfli Kelimeler

Alaylı, Alaysı, Alyans, Anasıl, Anasır, Anısal, Arslan, Asıllı, Asyalı, Ayarlı, Ayıran, Aynalı, Aynısı, Ayrılı, Saralı, Sarılı, Sayılı, Sayrıl, Sıralı, Uyaran, Yaralı, Yasalı,

5 Harfli Kelimeler

Alyan, Analı, Asılı, Aslan, Ayran, Aysar, Nasıl, Nasır, Sallı, Salur, Salya, Sanal, Sanlı, Sanrı, Saray, Sauna, Sayın, Sayrı, Sınır, Sırlı, Uyarı, Uysal, Yalan, Yalın, Yanal, Yanlı, Yansı, Yaran, Yarın, Yasal, Yaslı, Yılan, Yular,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alay, Alın, Allı, Anal, Arlı, Arsa, Arya, Asal, Asar, Asıl, Asır, Asla, Asya, Ayal, Ayan, Ayar, Ayın, Ayla, Aylı, Ayna, Aynı, Ayrı, Isıl, Isın, Lala, Nara, Sala, Salı, Sana, Sanı, Sara, Sarı, Saya, Sayı, Sıla, Sıra, Sual, Suna, Sura,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ana, Anı, Ara, Arı, Asa, Ası, Aya, Ayı, Ayn, Ira, Isı, Lal, Lan, Nal, Nar, Nas, Nur, Ray, Run, Rus, Sal, San, Say, Sır, Sur, Ula, Yal, Yan, Yar, Yas, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ar, As, Ay, La, Ra, Su, Un, Ur, Us, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.