SUYILANIGİLLER (TDK)

Örnek hayvanı suyılanı olan sürüngenler sınıfının bir familyası.

Suyılanıgiller kelimesi baş harfi S son harfi R olan bir kelime. Başında S sonunda R olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi U , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi G , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi L , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi R . Başı S sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖRNEK Nedir?


1 . Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model: "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır."- F. R. Atay.
2 . İncelemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune: "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi."- M. Ş. Esendal.
3 . Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil: "Bu yapının bir örneği daha yoktur."- .
4 . Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
5 . Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma: "Örnek aransa öyle sanıyorum ki bizimkinden âlâsı bulunmaz."- H. Taner.
6 . sıfat En iyi biçimde olan: "Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı."- H. Taner.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

SUYILANI Nedir?

Suyılanıgillerden, uzunluğu 50 santimetre olan, su kenarlarında ve bağlarda yaşayan bir sürüngen (Natrix natrix).

SÜRÜNGENLER Nedir?

Omurgalıların, suda ve karada yaşayabilen yılan, kertenkele, kaplumbağa, timsah gibi yerde sürünerek veya yürüyerek ilerleyen sınıfı.

A E G I I L L L N R S U Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ayıgiller,

7 Harfli Kelimeler

Alengir, Gerilla, Giresun, Isırgan, İllegal, Leasing, Nargile, Nasırlı, Nusayri, Salgılı, Sargılı, Saygılı, Seylani, Sıyırga, Yalelli, Yangılı, Yanılgı,

6 Harfli Kelimeler

Algler, Asıllı, Asliye, Aynısı, Ayrılı, Ergani, Galeri, Gayeli, İranlı, Laleli, Langur, Nergis, Reglan, Risale, Salgın, Saniye, Sargın, Sarılı, Saygın, Sayılı, Sayrıl, Sergin, Serian, Seyran, Sıralı, Single, Sinyal, Sualli, Yalgın, Yılgın,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Algın, Argın, Arsin, Asılı, Aslen, Aygır, Elgin, Enayi, Ensar, Ergin, Gaile, Gasil, Gayrı, Gayri, Gayur, Gelin, Gelir, Gırla, Giray, Giren, Glase, Gnays, Grena, Ilgar, Ilgın, İrsal, İrsen, İsale, İsyan, Lanse, Legal, Leyli, Lisan, Liyan, Lugar, Nasıl, Nasır, Nasir, Nesil,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Algı, Alın, Alil, Allı, Arlı, Asıl, Asır, Asil, Asli, Asri, Ayın, Ayin, Aylı, Aynı, Ayni, Ayrı, Elan, Elli, Enir, Enli, Ergi, Eril, Erin, Esin, Esir, Esna, Gale, Gali, Gani, Gaye, Gayr, Geri, Gına, Gine, Gren, Gres, Gril, Isıl,

3 Harfli Kelimeler

Agu, Alg, Ali, Anı, Ani, Arı, Ari, Ası, Asi, Ayı, Ayn, Ela, Erg, Gar, Gen, Gır, Gri, Ira, Isı, İla, İle, İrs, İsa, İye, Lal, Lan, Ley, Lig, Lir, Nal, Nar, Nas, Ney, Nur, Ray, Rey, Run, Rus, Sal, San,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ar, As, Ay, El, En, Er, Es, Ey, Ge, İl, İn, İs, La, Le, Ne, Ra, Re, Se, Si, Su, Un, Ur, Us, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.