SUYILANI (TDK)

Suyılanıgillerden, uzunluğu 50 santimetre olan, su kenarlarında ve bağlarda yaşayan bir sürüngen (Natrix natrix).

Suyılanı kelimesi baş harfi S son harfi I olan bir kelime. Başında S sonunda I olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi U , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi I . Başı S sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KENAR Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka: "O sırada karşı taraçadaki kadın elinde pirinç tası olduğu hâlde taraçanın kenarına kadar geldi."- O. V. Kanık.
2 . Bir şeyi çevreleyen çizgi.
3 . Pervaz, çizgi, antika, baskı vb. çevre süsleri: "Bu mendilin kenarı ötekinden daha sade."- .
4 . Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yer: "Ağır, ihtiyar misafirler kenarda bir odadan çıktılar."- M. Ş. Esendal.
5 . Yan.
6 . matematik Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri: "Bir üçgenin kenarları."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SANTİMETRE Nedir?

Bir metrenin yüzde biri uzunluğunda bir ölçü birimi, santim: "Şişenin bir tarafı birer santimetre ara ile çizilmiş ve üzerine de birer rakam konulmuş."- A. Mithat.

SUYILANI Nedir?

Suyılanıgillerden, uzunluğu 50 santimetre olan, su kenarlarında ve bağlarda yaşayan bir sürüngen (Natrix natrix).

SUYILANIGİLLER Nedir?

Örnek hayvanı suyılanı olan sürüngenler sınıfının bir familyası.

SÜRÜNGEN Nedir?


1 . Sürünerek giden (hayvan).
2 . bitki bilimi Yere yatay olarak uzanan (sap veya kök).

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A I I L N S U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Aynısı, Sayılı,

5 Harfli Kelimeler

Asılı, Nasıl, Sanlı, Sayın, Uysal, Yalın, Yanlı, Yansı, Yaslı, Yılan,

4 Harfli Kelimeler

Alın, Asıl, Ayın, Aylı, Aynı, Isıl, Isın, Salı, Sanı, Sayı, Sıla, Sual, Suna, Ulan, Yalı, Yısa, Yuna,

3 Harfli Kelimeler

Anı, Ası, Ayı, Ayn, Isı, Lan, Nal, Nas, Sal, San, Say, Ula, Yal, Yan, Yas, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, As, Ay, La, Su, Un, Us, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.