SUTAVUĞUGİLLER (TDK)

Bataklık ve su kıyılarında yaşayan, gagaları yandan basık, kanat ve kuyrukları kısa olan, sutavuğu, suyelvesi türlerini içine alan bir familya.

Sutavuğugiller kelimesi baş harfi S son harfi R olan bir kelime. Başında S sonunda R olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi U , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi V , altıncı harfi U , yedinci harfi Ğ , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi G , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi L , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi R . Başı S sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BASI Nedir?

Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon.

BASIK Nedir?


1 . Basılmış, yassılaşmış: "Başına, arkası basık, önü yüksek, çuha püsküllü bir şapka giymiş."- M. Ş. Esendal.
2 . Çok yüksek olmayan, alçak: "Arka sokağa bakan, dar, basık tavanlı, ışıksız bir yerdi."- P. Safa.
3 . Kısık: "Onun sesi de aynı şekilde basıktı."- T. Buğra.

BATAKLIK Nedir?


1 . Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge: "Bataklıklarda birçok hayvan yığıldı kaldı."- Ö. Seyfettin.
2 . mecaz Uygunsuz ve kötü, ahlak dışı durum: "Bizler kendisini bu bataklıktan kurtarmak için fazlasını bile yaptık."- E. İ. Benice.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

GAGA Nedir?


1 . Genellikle kuşlarda ağzın bir uzantısı durumunda olan, biçim ve büyüklüğü değişik, boynuz yapısında, katı ve çıkıntılı organ: "... ak güvercin sekinin üstündeki leğene başını sokup gagasını suya değdirir değdirmez insan suretine giriveriyor."- N. Araz.
2 . argo Ağız: "Gaganı kapa!"- .

KANAT Nedir?


1 . Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ: "Kuşun kanatlarını kısıp bir taş parçası gibi yere süzüldüğü gözümün önündedir."- M. Ş. Esendal.
2 . Balıklarda yüzgeç.
3 . Bir uçağın havada durmasını sağlayan taşıyıcı aerodinamik güçlerin etkilediği yatay yüzey.
4 . Kapı, pencere, dolap gibi dikine açılıp kapanan şeylerin kapağı: "Bir müddet kapı kanatlarının kenarlarını okşarcasına yokladı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . Yan, taraf: "Perde kanadı."- .
6 . Meclis, parti vb. topluluklarda düşünce yönünden özellik gösteren taraflardan her biri: "Partinin sol kanadı."- .
7 . Fırıldak biçiminde olan şeylerde kol: "Yel değirmeni kanadı."- . "Pervane kanadı."- .
8 . Angıç.
9 . askerlik Savaş düzenindeki ordunun iki yanından her biri, cenah: "Ordunun sağ kanadı."- .
10 . spor Futbol, hentbol vb. takım oyunlarında hücum hattının sağ ve sol uçlarında yer alan oyuncular.

KISA Nedir?


1 . Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı.
2 . Az süren, uzun olmayan: "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı."- E. İ. Benice.
3 . Ayrıntısı çok olmayan: "Kısa bilgi. Kısa yazı."- .
4 . isim Kısa olan şey: "Uzun lafın kısası."- .
5 . zarf Kısaca, kısaltarak: "Kısa konuştu."- .

KIYI Nedir?


1 . Kara ile suyun birleştiği yer: "Kandilli akıntısını geçiyoruz. İşte Küçüksu kasrı, kıyıda bembeyaz gülüyor."- Y. Z. Ortaç.
2 . Kenar, periferi.
3 . denizcilik Sahil: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
4 . mecaz Issız, tenha yer.

KUYRUK Nedir?


1 . Hayvanların çoğunda, gövdenin sonunda bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ.
2 . Bu organa benzeyen uzantı: "Uçağın kuyruğu. Gelinliğin kuyruğu."- .
3 . Kuşlarda gövdenin sonunda bulunan tüy demeti.
4 . Koyunun bazı türlerinde eritilerek yağı alınan bir uzantısı.
5 . Başın arkasına toplanmış saç demeti.
6 . Bir harfin bitiş çizgisine yakın yerde, birden bir dönüş yapan kısa çizgi.
7 . mecaz İnsanların sıra beklemek için art arda durarak oluşturduğu dizi: "Çoğu yirmi yaş civarında, sürü sepet öğrenci genç, kuyruğa girmiş, sırasını bekliyor."- A. İlhan.
8 . alay yollu Birisinin arkasına takılıp ondan ayrılmayan kimse: "Falanca kuyruğu ile birlikte geliyor."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SUTAVUĞU Nedir?

Sutavuğugillerden, gri, kızıl karışımı tonda, benekli ya da çizgili tüyleri olan bir kuş (Fulica atra).

SUYELVESİ Nedir?

Sutavuğugillerden, sırtı yeşil kahverengi, karnı kara beyaz çizgili bir kuş (Rallus aquaticus).

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A E G L L R S T U U U V Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Atgiller,

7 Harfli Kelimeler

Avurtlu, Gerilla, Gurultu, Realist, Resital, Vurgulu,

6 Harfli Kelimeler

Aletli, Alevli, Algler, Alivre, Esatir, Galeri, Risale, Rustai, Savlet, Steril, Sualli, Sureta, Tasgir, Tasvir, Telvis, Teravi, Tergal, Tevali, Tuğrul, Uğultu, Uğurlu, Ulusal, Uluslu, Ustura, Vargel, Vesair, Vesait, Vualet, Vuslat,

5 Harfli Kelimeler

Alevi, Altes, Avret, Avurt, Evlat, Evrat, Gaile, Gasil, Gavur, Gelir, Gitar, Glase, Guatr, Gulet, İlave, İllet, İrsal, İsale, İslav, İster, Legal, Liret, Liste, Litre, Livar, Lugar, Ralli, Resul, Rulet, Salur, Sarig, Satir, Savur, Selva, Selvi, Sergi, Servi, Setir, Sevgi, Sevir,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Alet, Alev, Alil, Asil, Asit, Asli, Asri, Atel, Avlu, Eğil, Eğir, Eğri, Eğsi, Elit, Elli, Elti, Erat, Ergi, Eril, Esir, Etil, Etli, Evla, Evli, Gale, Gali, Geri, Getr, Gres, Grev, Gril, Guru, İare, İglu, İlga, İlla, İlle, İrat,

3 Harfli Kelimeler

Agu, Ait, Alg, Ali, Alt, Ari, Art, Asi, Ast, Ate, Ati, Aut, Ela, Erg, Eti, Gar, Gri, Gut, İla, İle, İrs, İsa, İta, Lal, Lav, Lig, Lir, Ret, Rus, Sağ, Sal, Sav, Sel, Ser, Set, Sit, Sur, Sut, Tal, Tar,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Al, Ar, As, At, Av, El, Er, Es, Et, Ev, Ge, İğ, İl, İs, İt, La, Le, Ra, Re, Se, Si, Su, Ta, Te, Ti, Tu, Ur, Us, Ut, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.