SUMEN (TDK)

Üzerinde yazı yazmaya, arasında evrak saklamaya yarıyan deri kaplı altlık.

Sumen kelimesi baş harfi S son harfi N olan bir kelime. Başında S sonunda N olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi U , üçüncü harfi M , dördüncü harfi E , beşinci harfi N . Başı S sonu N olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTLI Nedir?

Altı olan: "Düz altlı ev iskarpinlerini çıkararak ayaklarını çekti."- R. H. Karay.

ALTLIK Nedir?


1 . Tabak, bardak vb. nesnelerin altına konulan şey: "Bardak altlığı."- .
2 . halk ağzında Hayvanların altına yayılan ot veya saman.
3 . halk ağzında Arabaya koşulan atların yolları kirletmemesi için kuyruğunun altına yerleştirilen torba.

DERİ Nedir?


1 . İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten: "Bütün kemikleri, ince bir deri altında birer birer sayılıyordu."- P. Safa.
2 . sıfat Bu tabakadan yapılmış: "Üstünde yine o siyah deri pardösüsü, kolunda siyah deri çantası."- N. Cumalı.
3 . İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu.
4 . Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar.

EVRAK Nedir?


1 - Resmi yazı, belge.
2 - Evrakla ilgili olan şey.
3 - Kâğıt yaprakları, kitap sayfaları.

KAPLI Nedir?


1 . Kaplanmış olan: "Çantasından çok sayfalı, maroken kaplı küçük bir defter çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Kabı olan.
3 . Ciltli.

SAKLAMA Nedir?

Saklamak eylemi.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

YARI Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf.
2 . Bir şeyin yarısı kadar olan, yarım olan: "Yarı yolu aldık. Yarı mesafede."- .
3 . isim Devre arası: "Birinci yarıda dört gol attık."- .
4 . zarf Gereğinden az, tam olmayarak: "Arkasından yarı şaka, yarı sitem ilave ediyor."- A. İlhan.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

YAZMA Nedir?


1 . Yazmak işi, tahrir: "Yazmanın çok enstantane bir düşünce olduğunu biliyorum."- S. F. Abasıyanık.
2 . Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde elle yazılmış kitap.
3 . halk ağzında Kaba kulak hastalığı.

E M N S U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Menus,

3 Harfli Kelimeler

Men, Nem, Sem, Sen,

2 Harfli Kelimeler

Em, En, Es, Me, Ne, Se, Su, Un, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.