SULUSEPKEN (TDK)

(Kar için) Yağmurla karışık bir biçimde yağan.

Sulusepken kelimesi baş harfi S son harfi N olan bir kelime. Başında S sonunda N olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi U , üçüncü harfi L , dördüncü harfi U , beşinci harfi S , altıncı harfi E , yedinci harfi P , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi N . Başı S sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

KARIŞIK Nedir?


1 . Ayrı nitelikteki şeylerden oluşmuş: "Karışık salata."- .
2 . Karışmış olan, düzensiz, dağınık, intizamsız.
3 . Saf olmayan: "Karışık süt."- .
4 . Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan: "Bana ne, bu bir yığın ne olduğunu anlamadığım, karışık dolambaçlı işten!"- N. Cumalı.
5 . Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık: "Tuhaf şey! Hakikaten karışık bir kadın."- P. Safa.
6 . halk ağzında Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan.

YAĞMUR Nedir?


1 . Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet: "Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . mecaz Çok ve sık düşen, gelen şey.
3 . mecaz Çokluk, bolluk: "Para yağmuru. Övgü yağmuru."- .

E E K L N P S S U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Pelenk, Seksen, Suples, Suskun,

5 Harfli Kelimeler

Eksen, Eslek, Esnek, Kelep, Keles, Kesel, Kesen, Kulun, Kupes, Kuple, Nekes, Nesep, Penes, Pense, Pesek, Puslu, Sekel, Selek, Selen, Senek, Sepek, Suluk, Susku, Unluk,

4 Harfli Kelimeler

Elek, Enek, Ense, Esen, Kele, Kene, Kese, Kesp, Kule, Kulp, Kulu, Leke, Lens, Pens, Pusu, Seks, Sele, Selp, Sene, Sulp, Sulu, Sunu, Ulus, Uslu, Usul,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Epe, Kel, Kep, Kes, Kul, Kup, Lep, Lup, Pek, Pes, Pul, Pus, Sek, Sel, Sen, Ses, Sup, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Es, Ke, Le, Ne, Pe, Se, Su, Un, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.