SULTANLIK (TDK)


1 . Sultan olma durumu, padişahlık, saltanat.
2 . Sultan sanını taşıyan bir İslam hükümdarının ülkesi: "Fas Sultanlığı."- .
3 . mecaz Rahat yaşama durumu: "Bekârlık sultanlıktır."- .

Sultanlık kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi U , üçüncü harfi L , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı S sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HÜKÜMDAR Nedir?

Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı.

İSLAM Nedir?

Müslümanlık.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

PADİŞAH Nedir?

Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan.

PADİŞAHLIK Nedir?


1 . Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık.
2 . Padişahın görevi.
3 . Padişahın yönetimi.
4 . Padişahın saltanat dönemi.
5 . Padişah tarafından yönetilen ülke.

RAHAT Nedir?


1 - İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, erinç, °huzur.
2 - Üzüntü, sıkıntı ve tedirginliği olmayan, erinçli.
3 - Sıkıntı ya da yorgunluk, tedirginlik vermeyen.
4 - Aldırmaz, gamsız.
5 - Kolay bir biçimde, kolaylıkla.
6 - "Hazır ol" durumunda bulunanlara, oldukları yerde serbest bir durum almaları için verilen komut.

SALT Nedir?


1 - Yalnız, tek, °sırf.
2 - İçinde yabancı bir öğe bulunmayan, °mutlak.
3 - İçine, kendisine yabancı hiçbir şey karışmamış, arı.

SALTA Nedir?

Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması.

SANI Nedir?

Sanma durumu veya sonucu, zan, zehap: "Söylediklerimiz, yazdıklarımız, hayatın birtakım konulara bölünmüş olduğu sanısını sürdürüp yalanı berkitmekten başka neye yarar?"- N. Ataç.

SULTA Nedir?


1 . Otorite: "Hepimiz insanız Süleyman, aynı mayanın sultasındayız."- T. Oflazoğlu.
2 . Yetke.

SULTAN Nedir?


1 . Müslüman, özellikle Sünni hükümdarların kullandıkları unvan, padişah: "Kanuni Sultan Süleyman."- .
2 . Padişahların erkek ve kız çocukları ile anne ve eşlerine verilen unvan: "Naciye Sultan. Hürrem Sultan."- .
3 . Bektaşi azizi: "Balım Sultan. Kaygusuz Sultan."- .

SULTANLIK Nedir?


1 . Sultan olma durumu, padişahlık, saltanat.
2 . Sultan sanını taşıyan bir İslam hükümdarının ülkesi: "Fas Sultanlığı."- .
3 . mecaz Rahat yaşama durumu: "Bekârlık sultanlıktır."- .

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

YAŞAMA Nedir?

Yaşamak eylemi.

A I K L L N S T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Sultanlık,

7 Harfli Kelimeler

Sulantı, Ustalık,

6 Harfli Kelimeler

Altlık, Iskuna, Kutsal, Saltık, Sultan, Talkın, Tansık, Ulantı, Usantı,

5 Harfli Kelimeler

Allık, Altık, Altın, Altlı, Anlık, Antlı, Asklı, Aslık, Iskat, Islak, Itlak, Kalın, Kalıt, Kanıt, Kanlı, Kasıt, Kaslı, Kasnı, Katlı, Kıtal, Kutan, Nakıs, Nasıl, Natuk, Sakın, Sakıt, Saklı, Salık, Sallı, Sanık, Sanlı, Satın, Sulak, Sulta, Sunak, Sunta, Tanık,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Aklı, Aksu, Akut, Alık, Alın, Allı, Altı, Anık, Anıt, Anut, Asık, Asıl, Askı, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Iska, Kanı, Kant, Kast, Katı, Kına, Kısa, Kıta, Klan, Klas, Kula, Kunt, Salı, Salt, Sanı, Satı, Sıla, Sual, Suna, Takı, Talk,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Alt, Anı, Ant, Ası, Ask, Ast, Aut, Kal, Kan, Kas, Kat, Kıl, Kın, Kıt, Kul, Kut, Lak, Lal, Lan, Nal, Nas, Sak, Sal, San, Sık, Sut, Tak, Tal, Tan, Tas, Tık, Tın, Tıs, Tul, Tun, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, As, At, La, Su, Ta, Tu, Un, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.