SULARINDA (TDK)

Saat gibi kelimelerle birlikte yaklaşık zaman bildiren bir söz, raddelerinde: "Akşam ezanı sularında sofraya oturulurdu."- A. Ş. Hisar.

Sularında kelimesi baş harfi S son harfi A olan bir kelime. Başında S sonunda A olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi U , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi I , yedinci harfi N , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi A . Başı S sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRLİKTE Nedir?


1 . Bir arada, beraberce, hep beraber: "Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz / Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare."- T. Fikret.
2 . Yanında, beraberinde: "Kitabınızı birlikte getirdiniz mi?"- .

EZAN Nedir?

Müslümanlıkta namaz vaktini bildirmek için müezzinin yüksek sesle yaptığı çağrı: "Emirgân Camiinden yankılanan sabah ezanını duydular."- A. İlhan.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

KELİME Nedir?

Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük: "Tayyare kelimesine alışan millet, uçak kelimesine de alışır."- O. V. Kanık.

RADDE Nedir?

Derece, kerte: "İşe polisi karıştırmadım. Son raddeye gelmedikçe de karıştırmak niyetinde değilim."- R. H. Karay.

RADDELERİNDE Nedir?

Sularında: "Ertesi sabah on iki raddelerinde kalkılır ve beyler iki buçuğa, üçe doğru işlerine giderlerdi."- A. Ş. Hisar.

SAAT Nedir?


1 - Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit zaman parçası.
2 - Vakit, zaman.
3 - Bir işin yapıldığı belirli zaman.
4 - Bayağı yürüyüşle bir saatte alınan yol.
5 - Günün hangi saati olduğunu gösteren aygıt.
6 - Sayaç.

SOFRA Nedir?


1 . Masa, sini vb. şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu: "Yemek vakti gelmiş, misafirler sofraya oturmuşlardı."- R. N. Güntekin.
2 . Birlikte yemek yiyenlerin tümü: "Bizim sofra çok şendir."- .
3 . Genellikle tekerlek biçiminde, üzerinde yemek de yenebilen ayaklı hamur tahtası: "Bir gün sofra masasının altına saklanmıştım da beni bir türlü bulamamıştın."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Halı göbeğinde daire biçimindeki çiçekli bölüm.
5 . halk ağzında Anüs: "Çocuğun sofrası dışarı fırlamış."- .

SULARINDA Nedir?

Saat gibi kelimelerle birlikte yaklaşık zaman bildiren bir söz, raddelerinde: "Akşam ezanı sularında sofraya oturulurdu."- A. Ş. Hisar.

YAKLAŞIK Nedir?

Gerçek değeri ve miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî: "Yaklaşık bir hesap. Yaklaşık bir sayı."- .

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A A D I L N R S U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Sularında,

7 Harfli Kelimeler

Aslında, Nadaslı, Sıradan, Sudanlı,

6 Harfli Kelimeler

Anasıl, Anasır, Anısal, Arslan, Danslı, Sandal, Saralı, Sardun,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adına, Adsal, Analı, Ardıl, Aslan, Dalan, Dalsı, Dualı, Dural, Nadas, Nasıl, Nasır, Randa, Sadır, Salur, Sanal, Sanlı, Sanrı, Sauna, Sudan,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adlı, Alan, Aldı, Alın, Anal, Arda, Arlı, Arsa, Asal, Asar, Asıl, Asır, Asla, Dana, Dans, Dara, Darı, Daru, Nara, Sada, Sala, Salı, Sana, Sanı, Sara, Sarı, Sıla, Sıra, Sual, Suna, Sura, Ulan, Uran, Urla,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ala, Ana, Anı, Ara, Arı, Asa, Ası, Dal, Dar, Dua, Dul, Dun, Ira, Lan, Nal, Nar, Nas, Nur, Run, Rus, Sal, San, Sır, Sur, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, An, Ar, As, La, Ra, Su, Un, Ur, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.