SULAMA (TDK)


1 . Sulamak işi.
2 . Arklar veya savaklar yardımı ile su akıtarak herhangi bir toprak bölgesini kuraklıktan kurtarma.

Sulama kelimesi baş harfi S son harfi A olan bir kelime. Başında S sonunda A olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi U , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi A . Başı S sonu A olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖLGE Nedir?


1 . Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler."- Anayasa.
2 . Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye: "Bel bölgesi. Koltuk altı bölgesi."- .

HERHANGİ Nedir?

Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

KURAK Nedir?


1 . Yağışsız (hava, mevsim, yıl): "Kurak bir yıl geçiriyoruz."- .
2 . Nem tutmayan, çabuk kuruyuveren, çorak (toprak): "Bulunduğu toprağın ve yerin sulak, kurak, sıcak ve soğuk olmasına göre gelişir."- B. Felek.

KURAKLIK Nedir?

Kurak olma durumu, kurak hava, yağışsızlık: "Kuraklık her yanı kasıp kavuruyor ve berbat ediyor bostanları."- Halikarnas Balıkçısı.

KURTARMA Nedir?

Kurtarmak işi.

SAVA Nedir?


1 . Haber.
2 . Muştu.

SAVAK Nedir?


1 . Suyu başka yöne akıtmak için yapılan düzenek.
2 . Değirmen arkındaki fazla suyun akması için açılan ikinci su yolu.
3 . Bir barajın fazla suyunu akıtmak için yapılan düzen.
4 . sıfat Aptal, salak.

SULAMAK Nedir?


1 . Toprak, bitki, hayvan vb.ne su vermek: "Babası çiçekleri suluyor ve öksürüyordu."- P. Safa.
2 . Hayvana su vermek, suvarmak.
3 . argo Para ödemek, vermek, harcamak: "Sabah sabah beş milyon lirayı suladık."- .

TOPRAK Nedir?


1 . Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü: "Kara toprak. Kireçli toprak. Killi toprak."- .
2 . sıfat Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış: "İki toprak duvarın birleştiği bir girintide diz üstü büzülmüş görünüyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Arazi, tarla: "Köylüye toprak dağıtmak."- .
4 . jeoloji Kara: "Toprağa ayak basmak."- .
5 . mecaz Ülke: "Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok."- R. E. Ünaydın.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YARDIM Nedir?


1 . Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet: "Bu, bir ricada bulunacak, bir yardım isteyecek sandı."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri.
3 . Etki: "Otların üstünde, ağaçların yapraklarında kalan yağmur damlaları rüzgârın da yardımıyla öğleye kadar kurudu."- N. Cumalı.
4 . Bağış, iane.

A A L M S U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Sulama,

5 Harfli Kelimeler

Almus, Masal, Salam, Salma, Ulama,

4 Harfli Kelimeler

Alma, Amal, Asal, Asla, Asma, Lama, Mala, Masa, Sala, Sual, Suma, Ulam,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ama, Asa, Lam, Mal, Mas, Sal, Sam, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, As, La, Su, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.