SUGEÇİRMEZLİK (TDK)

Sugeçirmez olan şeyin özelliği.

Sugeçirmezlik kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi U , üçüncü harfi G , dördüncü harfi E , beşinci harfi Ç , altıncı harfi İ , yedinci harfi R , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi Z , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı S sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

SUGEÇİRMEZ Nedir?

Yapısı, bileşimi nedeniyle su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.): Şemsiyenin kumaşı su geçirmez ipek ve yün karışımıdır .

E E G K L M R S U Z Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Geçersizlik,

10 Harfli Kelimeler

Çizgilemek, Geçirilmek,

9 Harfli Kelimeler

Çizgileme, Erimezlik, Geçirilme, Geçmezlik, Kelimesiz, Mesirelik,

8 Harfli Kelimeler

Çekimser, Çekimsiz, Çeliksiz, Çelimsiz, Çerezlik, Çizgisel, Çizilmek, Eklemsiz, Ersizlik, Esmerlik, Geçerlik, Geçersiz, Geçilmek, Geçimlik, Geçimsiz, Geçirmek, Geçmelik, Gelirsiz, Gerçekli, Gereksiz, Gerilmek, Gezilmek, Girilmek, Girmelik, Gizemsel, Gizlemek, Kemersiz, Kireçsiz, Resimlik, Resmilik, Rimelsiz, Seçilmek, Seçimlik, Semizlik, Sergilik, Serilmek, Sezilmek,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekimli, Çekirge, Çekmeli, Çeliksi, Çileksi, Çilemek, Çisemek, Çizelge, Çizilme, Çizmeli, Eksilme, Elemsiz, Emeksiz, Emirlik, Emzikli, Ergilik, Ergimek, Erselik, Esirlik, Esirmek, Esrimek, Ezgisel, Ezilmek, Geçerli, Geçilme, Geçimli, Geçirim, Geçirme, Geçmeli, Gemilik, Gerekli, Gerilek, Gerilik, Gerilim, Gerilme, Gezilme, Girilme, Gizemli, Gizleme,

6 Harfli Kelimeler

Çelmek, Çelmik, Çemrek, Çerkez, Çermik, Çileme, Çilsiz, Çiseme, Çizmek, Ekilme, Ekseri, Elekçi, Emekçi, Emekli, Ergime, Eriksi, Erimek, Erimez, Erksiz, Esirme, Eskime, Eskrim, Esrime, Ezgili, Ezilme, Geçeli, Geçmek, Geçmez, Gelmek, Gelmiç, Gemlik, Gerçek, Gerili, Germek, Gerzek, Gezlik, Gezmek, Girmek, Grekçe, Grimsi,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çeker, Çekim, Çekme, Çelek, Çelgi, Çelik, Çelim, Çelme, Çerez, Çerge, Çilek, Çimek, Çizer, Çizge, Çizgi, Çizik, Çizim, Çizme, Ekili, Eklem, Ekler, Ekser, Eksiz, Elçek, Elçim, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Erime, Erkeç, Erkli, Erlik, Ermek, Ersiz, Erzel, Esire, Eskil,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çile, Çise, Çizi, Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emik, Emir, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Eser, Esik, Esim, Esir, Eski, Esme, Esre, Ezel, Ezgi, Ezik, Ezme, Geçe, Gele, Gemi,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çir, Çis, Çul, Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Geç, Gem, Gez, Giz, Gri, İki, İle, İlk, İri, İrs, Kel, Kem, Ker, Kes, Kez, Kil, Kim, Kir, Kul, Kum, Kur, Kuz, Lig, Lim, Lir, Meç, Mil, Mir, Mis,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Er, Es, Ge, İç, İl, İm, İs, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Su, Uç, Ur, Us, Uz, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.