SUÇLANMAK (TDK)

Suçlama işine konu olmak, itham edilmek: "Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz."- Anayasa.

Suçlanmak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi U , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı S sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇIKLAMA Nedir?

Açıklamak işi, izah: "Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz."- Anayasa.

ANAYASA Nedir?

Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi.

BUNLAR Nedir?

Bu zamirinin çokluk biçimi: "Bunlar, diyorum, bu saydığım şeyler nedir?"- M. Ş. Esendal.

DOLAYI Nedir?


1 . Çevrede, etrafta bulunan: "Atlar koşacak. Pehlivanlar güreşecek. Şehirden, dolayı köylerden çağrılanlar geliyorlar."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Ötürü: "Daha dün bu sözümden dolayı okşuyorlardı."- R. H. Karay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

EDİLMEK Nedir?

Etme işine konu olmak, yapılmak: "Birine yardım edildi. Birinden rica edildi. Onunla münakaşa edildi."- .

İTHAM Nedir?

Suçlama, suçlu görme: "Bu nutku, bu ithamları duyunca nokta memuru isyan eder."- M. Ş. Esendal.

KANA Nedir?

Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler.

KANAAT Nedir?


1 - Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum.
2 - Kanma, inanma.
3 - Kanış, kanı, düşünce.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

SUÇLAMA Nedir?

Suçlamak işi, itham: "Hemen hemen her faturasının karşısında bir başka fatura, her suçlamaya da bir karşı suçlama vardı."- T. Buğra.

VİCDAN Nedir?

Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç: "Tüm insanlar dünyaya, kafa ve yüreklerinde bir iç mahkeme ile gelirler. Bunun adına vicdan denir."- A. Boysan.

ZORLA Nedir?


1 . Zor kullanarak, cebren, zecren, metazori: "Ona da bu hakikati zorla kabul ettirecekti."- Ö. Seyfettin.
2 . İstemeyerek, isteksiz olarak, zoraki: "Adama beş lira verdik, zorla başımızdan savdık."- B. Felek.

A A K L M N S U Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Suçlanmak,

8 Harfli Kelimeler

Suçlamak, Suçlanma, Sulanmak, Uçlanmak, Uslanmak,

7 Harfli Kelimeler

Kamusal, Klasman, Sançmak, Suçlama, Sulamak, Sulanma, Uçlanma, Ulanmak, Unlamak, Usanmak, Uslanma,

6 Harfli Kelimeler

Aksuna, Asuman, Çalmak, Çamuka, Kumsal, Maçuna, Maslak, Saçmak, Saçula, Salmak, Sançma, Sanmak, Sulama, Sunmak, Ulamak, Ulanma, Unlama, Usanma,

5 Harfli Kelimeler

Açmak, Aklan, Akman, Aksam, Aksan, Alçak, Alkan, Almaç, Almak, Alman, Almus, Alnaç, Anlak, Anlam, Anmak, Aslan, Asmak, Çakal, Çakma, Çalak, Çalma, Çanak, Kaçma, Kalan, Kalas, Kalça, Kalma, Kaman, Kamus, Kanal, Kanma, Kasma, Kulaç, Kuman, Kumla, Kusma, Laçka, Maçka, Makas, Makul,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açma, Akaç, Akça, Akma, Aksu, Alan, Alma, Amaç, Amal, Aman, Anaç, Anal, Anam, Anka, Anma, Asal, Asla, Asma, Çuka, Kaça, Kala, Kama, Kamu, Kana, Kasa, Klan, Klas, Kula, Kuma, Laka, Lama, Maça, Mala, Malç, Mana, Masa, Mask, Maun, Saka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Aks, Ala, Ama, Ana, Asa, Ask, Çak, Çal, Çam, Çan, Çul, Kaç, Kal, Kam, Kan, Kas, Kul, Kum, Lak, Lam, Lan, Maç, Mal, Mas, Nal, Nam, Nas, Saç, Sak, Sal, Sam, San, Suç, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Am, An, As, La, Su, Uç, Un, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.