STRÜKTÜRALİZM (TDK)

Yapısalcılık.

Strüktüralizm kelimesi baş harfi S son harfi M olan bir kelime. Başında S sonunda M olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi T , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi K , altıncı harfi T , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi Z , onüçüncü harfi M . Başı S sonu M olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPISAL Nedir?

Yapı ile, yapılış ile, kuruluş ile ilgili, strüktürel, konstrüktif.

YAPISALCI Nedir?

Yapısalcılık görüşü ve yöntemini benimseyen, strüktüralist.

YAPISALCILIK Nedir?


1 . Bilimin her dalında yapıdan yola çıkarak sonuçlara ulaşma yöntemi, strüktüralizm.
2 . dil bilimi Dilin tümüyle bir yapı özelliği gösterdiğini, terimlerin bu ilişkileri belirlediğini ileri süren dil bilimi öğretisi, yapısal dil bilimi.

A K L M R R S T T Z Ü Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Strüktüralizm,

10 Harfli Kelimeler

Zatülkürsi,

8 Harfli Kelimeler

Müskirat, Müstakil, Strüktür,

7 Harfli Kelimeler

Kristal, Matriks, Müstait, Müzikal, Süratli,

6 Harfli Kelimeler

Aktris, Altüst, Artist, Artrit, Kalsit, Kültür, Lastik, Markiz, Martir, Matris, Miktar, Miskal, Mitral, Mülaki, Müsait, Müskat, Sirkat, Statik, Sürtük, Sütlük, Taklit, Takrir, Takriz, Taksim, Taksir, Taksit, Taktir, Tastir, Timsal, Trakit, Tümlük, Üstlük, Zümrüt,

5 Harfli Kelimeler

Astik, İkmal, İkram, İkrar, İkraz, İlzam, İmsak, İrsal, İslam, Kamil, Karst, Kasti, Katil, Kilüs, Kimüs, Kiraz, Klima, Kürar, Kürit, Kürsü, Kütlü, Laski, Maksi, Malik, Mariz, Marki, Matiz, Milas, Milat, Miras, Mirat, Mirza, Misak, Misal, Mülki, Mürai, Mürit, Müzik, Rakit, Sakil,

4 Harfli Kelimeler

Akil, Akim, Akis, Akit, Akli, Aksi, Alim, Amil, Amir, Amit, Asil, Asit, Asli, Asri, Atik, Azil, Azim, Azit, İkaz, İlam, İmal, İmar, İmla, İmza, İrat, İsal, İzam, Kail, Kaim, Kari, Kars, Kart, Kast, Kati, Kils, Kira, Kist, Klas, Klüz, Kral,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Akü, Ali, Alt, Ari, Ark, Art, Arz, Asi, Ask, Ast, Ati, İka, İla, İlk, İma, İrs, İsa, İta, Kal, Kam, Kar, Kas, Kat, Kaz, Kil, Kim, Kir, Kit, Kül, Kür, Küs, Küt, Lak, Lam, Laz, Lim, Lir, Lük,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, As, At, Az, İl, İm, İs, İt, İz, Ki, La, Mi, Ra, Si, Ta, Ti, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.