SPORTMENCE (TDK)

Belli bir spor anlayışıyla, kurallarıyla uyuşan, dürüstçe davranış ya da eylem.

Sportmence kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi P , üçüncü harfi O , dördüncü harfi R , beşinci harfi T , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi E . Başı S sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAYIŞ Nedir?


1 . Anlama işi, telakki: "Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı."- N. Ataç.
2 . Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.
3 . Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ.
4 . Hoş görme, hâlden anlama.
5 . Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DÜRÜ Nedir?

Tarım aracı olarak kullanılan bel.

DÜRÜST Nedir?


1 - Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu.
2 - Doğru, yanlışsız.
3 - Dürüst, doğru olarak.

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

KURAL Nedir?


1 . Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam: "Dil bilgisi kuralları."- .
2 . Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke: "O yirmi beş yaşına kadar umumi kurallara, yargılara sığmayan bir hayat yaşamıştır."- H. E. Adıvar.

SPOR Nedir?


1 . Kişisel veya toplu yarışlar biçiminde yapılan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü.
2 . sıfat Kullanışı rahat, kolay olan: "Hiç değilse spor bir ceket ister şöyle."- H. Taner.

C E E M N O P R S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Sportmen,

6 Harfli Kelimeler

Center, Cermen, Estomp, Mesnet, Meteor, Metres, Operet, Poster, Presto, Resmen, Serpme, Stepne, Temren, Teorem, Termos,

5 Harfli Kelimeler

Cemre, Ceren, Ceset, Enser, Eosen, Esmer, Ester, Etmen, Meres, Meret, Mesen, Metre, Metro, Monte, Moren, Nemse, Nesep, Noter, Penes, Pense, Peren, Peron, Porte, Prens, Prese, Recep, Resen, Romen, Semen, Semer, Sence, Senet, Sepet, Seren, Serme, Seter, Setre, Sperm, Steno, Tempo,

4 Harfli Kelimeler

Emen, Emet, Ense, Eper, Erce, Eren, Erme, Eros, Erte, Esen, Eser, Esme, Esre, Eten, Eter, Etme, Mert, Mest, Mont, Mors, Nece, Nere, Norm, Pens, Pert, Peso, Pest, Post, Pres, Repo, Rest, Seme, Semt, Sene, Sent, Sere, Sert, Snop, Sone, Sote,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cep, Cer, Cet, Cop, Ece, Epe, Men, Met, Mor, Nem, Net, Nom, Not, Ons, Pes, Pos, Pot, Ret, Rom, Rop, Rot, Sem, Sen, Ser, Set, Som, Son, Tem, Ten, Ter, Ton, Top, Tor, Tos,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Em, En, Er, Es, Et, Me, Ne, Om, On, Ot, Pe, Re, Se, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.