SPONTANE (TDK)


1 . Anında yapılan: "Spontane çeviri."- .
2 . zarf Kendiliğinden.

Spontane kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi P , üçüncü harfi O , dördüncü harfi N , beşinci harfi T , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi E . Başı S sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANINDA Nedir?


1 . Çabucak.
2 . sıfat Aynı anda, o anda, simultane.

ÇEVİRİ Nedir?


1 . Bir dilden başka bir dile aktarma, çevirme, tercüme.
2 . Bir dilden başka bir dile çevrilmiş yazı veya kitap, tercüme: "Düşüncelerimi sormak üzere bu çevirileri parça parça İstanbul'a yollamıştı."- T. Buğra.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KENDİLİĞİNDEN Nedir?


1 . Başka şeylerin etkisi olmaksızın, kendi kendine, bizatihi: "... birkaç dakika masa başında beklese kendiliğinden bir şeyler yazmaya başlarmış."- A. H. Tanpınar.
2 . sıfat, bitki bilimi İnsan eliyle ekilmeden yetişen, hudayinabit.
3 . sıfat, fizik İradesiz olarak gerçekleşen (hareket), spontane: "Kalbin, atardamarların hareketi kendiliğindendir."- .
4 . sıfat, toplum bilimi Dış etkilerin zorlaması olmadan iç sebeplerle oluşan.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

A E N N O P S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Spontane,

7 Harfli Kelimeler

Panteon, Postane,

6 Harfli Kelimeler

Apsent, Aseton, Eposta, Patnos, Pentan, Senato,

5 Harfli Kelimeler

Anons, Anten, Paten, Posta, Potas, Saten, Sonat, Steno, Tanen, Tapon,

4 Harfli Kelimeler

Anne, Anot, Apse, Esna, Etap, Nane, Nato, Neon, Nota, Onat, Pano, Paso, Pena, Pens, Peso, Pest, Posa, Post, Pota, Sena, Sent, Snop, Sone, Sopa, Sote, Spot, Sten, Step, Stop, Tane,

3 Harfli Kelimeler

Ant, Ast, Ate, Nan, Nas, Net, Not, Ona, Ons, Pas, Pat, Pes, Pos, Pot, San, Sap, Sen, Set, Son, Tan, Tas, Ten, Ton, Top, Tos,

2 Harfli Kelimeler

An, As, At, En, Es, Et, Ne, On, Ot, Pe, Se, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.