SPEKÜLASYON (TDK)


1 . Vurgunculuk: "Bulgur fiyatları üzerine korkunç bir spekülasyona girişmişlerdi."- E. E. Talu.
2 . Saptırma.
3 . felsefe Kurgu.

Spekülasyon kelimesi baş harfi S son harfi N olan bir kelime. Başında S sonunda N olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi P , üçüncü harfi E , dördüncü harfi K , beşinci harfi Ü , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi Y , onuncu harfi O , onbirinci harfi N . Başı S sonu N olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FELSEFE Nedir?


1 . Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.
2 . Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü: "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."- .
3 . Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi: "Sokrates felsefesi."- .
4 . Dünya görüşü: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
5 . Bir konuda soyut düşünüş: "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor."- H. E. Adıvar.

FİYAT Nedir?


1 - Alım ya da satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, °paha.
2 - Bir mal ya da hizmet için uygun görülen parasal karşılık.
3 - Bir değer ile para birimi arasındaki ilişki.

GİRİŞ Nedir?


1 . Girme işi: "Fakülteye her girişimde ilk selamlaştığım o olurdu."- H. Taner.
2 . Bir yapıda içeri geçilen yer, methal, antre: "Evin girişi pek dar."- .
3 . edebiyat Bir eserin konusunu tanıtarak kolay kavranmasını sağlayan, ön sözden sonra yer alan bölüm, methal.
4 . Bir anlatımda gelişme bölümüne hazırlık yapmayı sağlayan bölüm, girizgâh.
5 . Bir bilime hazırlık amacıyla yazılan eser: "Dil bilimine giriş."- .
6 . müzik Bir müzik parçasında baştaki bölüm, methal.

KORKUNÇ Nedir?


1 . Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş: "Bizi buraya getiren arabacı yolda birtakım korkunç şeyler söyledi."- H. R. Gürpınar.
2 . Herhangi bir özelliğiyle şaşkınlık veren.
3 . Çok aşırı, pek çok, güçlü, şiddetli: "Kendini korkunç bir pehlivan sanırmış ki adını Çelikkol koymuş."- M. Ş. Esendal.

KURGU Nedir?


1 . Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar.
2 . Zembereğin kurulmuş olma durumu: "Saatin kurgusu bitmiş."- .
3 . Bir bütün oluşturmak için parçaları takıp birleştirme işi, montaj: "Demir fabrikasının kurgusu bitti, işletmeye açıldı."- .
4 . Bir işe hazırlamak için yapılan telkin: "Bankacılardan birkaçının kurgularıyla Belediye başkanlığına adaylığını koymuştu."- M. Ş. Esendal.
5 . edebiyat Çatı.
6 . felsefe Uygulamaya geçmeyen yalnız bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce, kuramsal araştırma, spekülasyon.
7 . sinema, TV (***) Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir anlam ve uyum bütünlüğü sağlayarak birleştirme, montaj.
8 . sinema, TV (***) Gerçek olmayan olay ve kahramanlardan oluşan eser.

SAPTIRMA Nedir?


1 . Saptırmak işi, spekülasyon.
2 . mimarlık Süs olarak yapılan kırık çizgili silme.

SPEKÜLASYON Nedir?


1 . Vurgunculuk: "Bulgur fiyatları üzerine korkunç bir spekülasyona girişmişlerdi."- E. E. Talu.
2 . Saptırma.
3 . felsefe Kurgu.

ÜZERİNE Nedir?


1 . Üstüne.
2 . Hakkında: "Dil üzerine bir yazı."- .
3 . ...-den dolayı: "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."- .
4 . ...-den sonra: "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."- .

VURGU Nedir?

Konuşma, okuma sırasında bir hece veya kelime üzerine diğerlerinden daha farklı olarak yapılan baskı, aksan.

VURGUN Nedir?


1 . Kolayca ve haksız ele geçen kazanç.
2 . Sıcak, soğuk, dolu vb. etkilerle ürünlerde görülen zarar: "Dolu vurgunu elma."- .
3 . Çok derinlerdeki suyun basıncı dolayısıyla iki akıntı arasında sıkışıp kalma, düzenli hava alıp verememe, birden su yüzüne çıkma vb. durumlarda dalgıcın uğradığı inme veya ölüm.
4 . sıfat Silahla yaralanmış olan.
5 . sıfat, mecaz Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık: "Onun da kendisine vurgun olduğuna gönülden inanmaktadır."- T. Buğra.

VURGUNCU Nedir?

Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan kazanç elde eden, alavereci, muhtekir, spekülatör: "Yukarıdaki hikâyemin kahramanlarıyla dolu binbir çarşıda, binbir vurguncuyu yakalamak imkânsızdır."- S. F. Abasıyanık.

VURGUNCULUK Nedir?

İleride meydana gelebilecek fiyat dalgalanmalarından yararlanarak haksız kazanç sağlama, alaverecilik, ihtikâr, spekülasyon.

A E K L N O P S S Y Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Spekülasyon,

7 Harfli Kelimeler

Eskalop,

6 Harfli Kelimeler

Kalyon, Kapsül, Kesyap, Konsey, Konsül, Sekans, Sekoya, Seylap, Sonsal, Sosyal, Soysal, Yeksan,

5 Harfli Kelimeler

Kenya, Aklen, Akson, Alyon, Aslen, Esans, Espas, Kolan, Kolay, Kolye, Konsa, Konya, Kopal, Kopya, Künye, Küspe, Lanse, Lapon, Oynak, Panel, Payen, Pesüs, Plase, Polen, Polka, Salep, Salon, Sason, Seans, Sepya, Solak, Soyka, Sükse, Süsen, Süyek, Yoksa, Yolak,

4 Harfli Kelimeler

Akne, Akse, Anüs, Apel, Apse, Ases, Ayol, Ekol, Elan, Esas, Esna, Eyüp, Kale, Kalp, Kano, Kaos, Kase, Kesp, Klan, Klas, Klon, Kola, Kosa, Küpe, Lake, Laso, Lens, Lüks, Nale, Noel, Nüks, Okey, Olay, Onay, Opal, Oysa, Pano, Paso, Paye, Pena,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Akü, Alo, Alp, Ask, Ayn, Eko, Ekü, Ela, Elk, Kal, Kan, Kap, Kas, Kay, Kel, Kep, Kes, Kol, Koy, Kül, Küp, Küs, Lak, Lan, Lap, Lep, Ley, Lok, Lop, Lük, Lüp, Nal, Nas, Ney, Ole, Ona, Ons, Oya, Pak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, As, Ay, Ek, El, En, Es, Ey, Ke, La, Le, Ne, Nü, Ok, Ol, On, Oy, Pe, Se, Ün, Üs, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.