SOYULMAK (TDK)

Soyma işine konu olmak: "Küçük çocuğun gözü soyulmuş bir taze badem gibi parladı."- S. F. Abasıyanık.

Soyulmak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi O , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi U , beşinci harfi L , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi K . Başı S sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BADEM Nedir?


1 . Badem ağacı.
2 . Bu ağacın yaş veya kuru yenilen yemişi.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

SOYMA Nedir?

Soymak işi.

TAZE Nedir?


1 . Bozulmamış, bayatlamamış olan: "Beyaz peyniri, ekmeğin taze kabuğuna sarıp ağzıma sokuyorum."- Y. Z. Ortaç.
2 . Dinç, yıpranmamış, yorulmamış: "Yüzü taze, taravetli ve güzeldi."- M. Ş. Esendal.
3 . Kuru olmayan, körpe, kuru karşıtı: "Ağaçların taze yaprakları akşamın serinliğini emiyormuş gibi duruyordu."- M. Ş. Esendal.
4 . mecaz Yeni, zamanı geçmemiş: "Orada okuduğum en taze havadis yirmi beş, otuz günlüktü."- Halikarnas Balıkçısı.
5 . isim, mecaz Genç kadın: "Şu köşede çocuğuyla beraber bir taze oturuyor."- Ö. Seyfettin.

A K L M O S U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Soyulmak,

7 Harfli Kelimeler

Koyulma, Oyulmak, Sokulma, Solumak, Soyulma,

6 Harfli Kelimeler

Kumsal, Oyulma, Solmak, Soluma, Soymak, Soymuk, Yoksul, Yolmak,

5 Harfli Kelimeler

Almus, Kamus, Kolay, Kolsu, Koyma, Kumla, Kusma, Lokma, Lokum, Makul, Makus, Molas, Muska, Okuma, Olmak, Oylum, Oymak, Sokma, Sokum, Solak, Solma, Soluk, Somak, Somya, Soyka, Soylu, Soyma, Sulak, Sumak, Uymak, Uysal, Yamuk, Yoksa, Yokum, Yolak, Yolma, Yoluk, Yosma, Yumak,

4 Harfli Kelimeler

Aksu, Ayol, Kamu, Kaos, Klas, Kola, Koma, Kosa, Koyu, Kula, Kuma, Laso, Mask, Mayo, Moka, Mola, Okul, Olay, Olma, Oluk, Oyma, Oysa, Oyuk, Oyum, Sako, Soku, Soma, Soya, Sual, Suma, Ulak, Ulam, Uyak, Uyma, Yoma, Yuma,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Alo, Ask, Kal, Kam, Kas, Kay, Kol, Kom, Koy, Kul, Kum, Lak, Lam, Lok, Mal, Mas, Oma, Oya, Sak, Sal, Sam, Say, Sol, Som, Soy, Ula, Yak, Yal, Yas, Yok, Yol, Yom,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, As, Ay, La, Ok, Ol, Om, Oy, Su, Us, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.