SOYTARILIK (TDK)

Soytarı olma durumu veya soytarıya yakışır davranış, kaşmerlik, maskaralık: "Vergi kâtibinin yaradılışında biraz soytarılık vardı."- E. E. Talu.

Soytarılık kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi O , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı S sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRAZ Nedir?


1 . Bir parça, azıcık: "Biraz yağmur yağdı mı Beyoğlu'nun yaya kaldırımlarında yürüyebilirsen yürü."- F. R. Atay.
2 . zarf (bi'raz) Kısa bir süre için: "Uzun etme iki gözüm biraz da bize uğra."- O. Rifat.
3 . zarf (bi'raz) Az miktarda: "Dersini biraz biliyor."- .

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KAŞMER Nedir?

Maskara, soytarı.

KAŞMERLİK Nedir?

Soytarılık.

MASK Nedir?

Genellikle ölünün yüzüne uygulanarak elde edilen yüz kalıbı.

MASKARA Nedir?


1 . Eğlendirici, sevimli, güldürücü, sevimli, soytarı, hoş: "Görseniz ne maskara şey!"- .
2 . isim Karnaval maskesi: "Çocuk bir maskara satın aldı."- .
3 . isim Kirpik boyası, rimel.
4 . hakaret yollu Şerefsiz, onursuz, haysiyetsiz, rezil (kimse): "Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar."- H. E. Adıvar.

MASKARALIK Nedir?


1 . Eğlendirici, güldürücü davranış, soytarılık: "Sarhoşun salıncak üzerindeki bu maskaralıklarını kahkahalarla seyrediyorlardı."- O. C. Kaygılı.
2 . Şerefsizce, haysiyetsizce davranış, rezalet.

SOYTARI Nedir?


1 . Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara: "Çirkin bir oyun bu. Soytarıların zaferinden tehlikeli sonuçlar çıkarıyorsunuz."- T. Oflazoğlu.
2 . mecaz Hileci, yaltak kimse, kaşmer.

SOYTARILIK Nedir?

Soytarı olma durumu veya soytarıya yakışır davranış, kaşmerlik, maskaralık: "Vergi kâtibinin yaradılışında biraz soytarılık vardı."- E. E. Talu.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIŞ Nedir?

Yakma işi.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARADILIŞ Nedir?


1 . Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet, cibilliyet: "Yaradılışı gereği çapraşık olmayan durumları severdi o."- A. İlhan.
2 . Bir şeyin yaratılırken kazanmış olduğu özellikler bakımından durumu, fıtrat, hilkat: "Yılan kendini korumakta görünüyorsa bu, atlayıp kuşu tutmaya yaradılışının elverişli olmamasından."- M. Ş. Esendal.

A I I K L O R S T Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Soytarılık,

8 Harfli Kelimeler

Rastıklı, Sayrılık, Yastıklı,

7 Harfli Kelimeler

Asırlık, Ayrıklı, Ayrıksı, Ayrılık, Kasıtlı, Kayıtlı, Lakırtı, Ortalık, Sakırtı, Sarıklı, Sarılık, Satılık, Sırtlık, Soytarı, Yırtlak,

6 Harfli Kelimeler

Arılık, Asıltı, Askılı, Atkılı, Ayılık, Ayıltı, Ayırtı, Aykırı, Ayrılı, Iraklı, Irksal, Iskota, Karılı, Karslı, Kartlı, Kastor, Kayısı, Kırsal, Lostra, Ortalı, Rastık, Saltık, Sarılı, Sarkıl, Sarkıt, Sayılı, Sayrıl, Sıralı, Sıyrık, Takılı, Tıkalı, Tokalı, Torlak, Troyka, Yarlık, Yastık, Yatılı, Yırtık,

5 Harfli Kelimeler

Akort, Altık, Arkıt, Artık, Asılı, Asklı, Aslık, Atılı, Aylık, Ayrık, Ayrıt, Iltar, Iskat, Islak, Islık, Istar, Itlak, Kalıt, Karlı, Karst, Kasır, Kasıt, Kaslı, Katır, Katlı, Kayır, Kayıt, Kılır, Kırat, Kıray, Kısır, Kısıt, Kıtal, Kıtır, Kıyas, Kolay, Koral, Kotra, Koyar, Layık,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Akor, Alık, Altı, Alto, Aort, Arık, Arlı, Artı, Asık, Asıl, Asır, Askı, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Atol, Ayık, Ayıt, Aylı, Ayol, Ayrı, Ilık, Irak, Isıl, Iska, Itır, Kaos, Karı, Karo, Kars, Kart, Kast, Katı, Kayı, Kısa, Kıta, Kıya,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Alo, Alt, Arı, Ark, Art, Ası, Ask, Ast, Ayı, Ira, Irk, Isı, Kal, Kar, Kas, Kat, Kay, Kıl, Kır, Kıt, Kol, Kor, Kot, Koy, Lak, Lok, Lor, Lot, Ora, Oya, Ray, Rol, Rot, Sak, Sal, Say, Sık, Sır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, As, At, Ay, La, Ok, Ol, Ot, Oy, Ra, Ta, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.