SOYKÜTÜĞÜ (TDK)

Bir soyu oluşturan aile üyelerinin dökümü, listesi.

Soykütüğü kelimesi baş harfi S son harfi Ü olan bir kelime. Başında S sonunda Ü olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi O , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi K , beşinci harfi Ü , altıncı harfi T , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi Ğ , dokuzuncu harfi Ü . Başı S sonu Ü olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AİLE Nedir?


1 . Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.
2 . toplum bilimi Karı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk: "En büyük cevizin altını kalabalıkça bir aile kaplamıştı."- O. C. Kaygılı.
3 . Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü: "Bizim ailenin Mısır'la olan münasebetini bilirsiniz, belki..."- H. Taner.
4 . Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.
5 . halk ağzında Eş, karı.
6 . Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü.
7 . Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu.

DÖKÜM Nedir?


1 . Kalıba dökme işi ve bunun yapılış yöntemi.
2 . Kumaşın dökümlü olma niteliği.
3 . Bir şeyi ayrıntılı olarak ortaya koyma: "Hesabın dökümü."- .
4 . Dökülme zamanı: "Yaprak dökümü."- .
5 . sıfat Kalıba dökülerek yapılan.

LİSTE Nedir?

Alt alta yazılmış şeylerin bütünü, dizelge: "İhtiyar garson yazılmış listeleri masalara bırakıyor."- H. Taner.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

K O S T Y Ü Ü Ü Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

Küsü, Stok, Tüyo,

3 Harfli Kelimeler

Kot, Koy, Küs, Küt, Soy, Süt, Tok, Tos, Toy, Tüy, Üst, Ütü, Yoğ, Yok, Yük,

2 Harfli Kelimeler

Ok, Ot, Oy, Üs, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.