SOSYOKÜLTÜREL (TDK)

Aynı anda bir toplumu veya toplumsal bir grubu ve kendine özgü olan kültürü ilgilendiren.

Sosyokültürel kelimesi baş harfi S son harfi L olan bir kelime. Başında S sonunda L olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi O , üçüncü harfi S , dördüncü harfi Y , beşinci harfi O , altıncı harfi K , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi Ü , onbirinci harfi R , onikinci harfi E , onüçüncü harfi L . Başı S sonu L olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYNI Nedir?


1 - Başkası değil, yine o....
2 - Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi, tıpkısı.
3 - Bir değerde, eşit, özdeş, tıpkı, °müsavi.
4 - Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan, eşit.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KÜLT Nedir?


1 . Din (I).
2 . din b. (***) Yerel özellikler taşıyan dinî törenler.
3 . Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb.

KÜLTÜR Nedir?


1 . Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin: "Harf inkılabı, Türk kültür inkılabının temelidir."- E. İ. Benice.
2 . Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü: "Doğrusu, teknik ve kültür her gün biraz daha ilerlemektedir."- S. Birsel.
3 . Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.
4 . Bireyin kazandığı bilgi: "Tarih kültürü kuvvetli bir kişi."- .
5 . Tarım.
6 . biyoloji Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZGÜ Nedir?

Birine, bir şeye ait olan, belli bir kimsede, şeyde veya türde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, öze, has, mahsus: "Hepsi de halis sporculara özgü sevimli bir çocukluk ve candanlık içinde kocamışlardı."- H. Taner.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

TOPLUM Nedir?


1 . Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet: "İlkel toplum."- .
2 . Topluluk.

TOPLUMSAL Nedir?


1 . Toplumu ilgilendiren.
2 . Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşeri, sosyal: "Nihayet toplumsal çöküşün birey üzerinde yarattığı düşünsel, duyumsal karmaşaya geçilir."- S. İleri.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E K L L O O R S S T Y Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Sosyokültürel,

8 Harfli Kelimeler

Kültürel, Sülükler,

7 Harfli Kelimeler

Ülküsel,

6 Harfli Kelimeler

Eskort, Koster, Kültür, Oküler, Sterol, Sürtük, Sütlük, Tellür, Üsküre, Üstlük, Yükler,

5 Harfli Kelimeler

Eylül, Kolye, Korse, Korte, Küllü, Külot, Külte, Kürsü, Kütle, Kütlü, Roket, Rosto, Rüyet, Soket, Stres, Sükse, Sülük, Sülüs, Sürek, Süslü, Sütlü, Sütre, Sütsü, Süyek, Tokyo, Türel, Türkü, Türlü, Tüylü, Ülker, Ülser, Üstel, Üstlü, Yüklü, Yülük, Yürek, Yürük, Yüsrü,

4 Harfli Kelimeler

Ekol, Eros, Etol, Klor, Koro, Kort, Kros, Kült, Küre, Kürt, Küsü, Lolo, Lort, Lüks, Lüle, Okey, Otel, Rest, Seks, Sert, Skor, Solo, Sote, Ster, Stok, Stor, Süet, Süre, Sürü, Terk, Ters, Trok, Trol, Trük, Tülü, Türe, Türk, Tüyo, Ülke, Ülkü,

3 Harfli Kelimeler

Eko, Ekü, Elk, Erk, Kel, Ker, Kes, Ket, Kol, Kor, Kot, Koy, Kül, Kür, Küs, Küt, Ley, Lok, Lor, Lot, Lük, Ole, Ret, Rey, Rol, Rot, Sek, Sel, Ser, Ses, Set, Sol, Sos, Soy, Süs, Süt, Tek, Tel, Ter, Tok,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Es, Et, Ey, Ke, Le, Ok, Ol, Ot, Oy, Re, Se, Te, Üs, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.