Sosyalleştirmek

  1. [-i] Toplumsallaştırmak
  2. Toplum kurallarına göre davranacak biçimde eğitmek

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Sosyalleştirmek kelimesi baş harfi s son harfi k olan bir kelime.Başında s sonunda k olan kelimenin birinci harfi s , ikinci harfi o , üçüncü harfi s , dördüncü harfi y , beşinci harfi a , altıncı harfi l , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi t , onbirinci harfi i , onikinci harfi r , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k . Başı s sonu k olan 15 harfli kelime.