SOSYALLEŞTİRMEK (TDK)


1 . Toplumsallaştırmak.
2 . Toplum kurallarına göre davranacak biçimde eğitmek.

Sosyalleştirmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi O , üçüncü harfi S , dördüncü harfi Y , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi K . Başı S sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EĞİTME Nedir?

Eğitmek işi, terbiye etme, oryantasyon.

EĞİTMEK Nedir?


1 . Birinin akla uygun, fiziksel ve moral gelişmesi üzerine etki yaparak çeşitli davranış yatkınlıkları, bilgi ve görgü aşılayarak önceden tespit edilmiş amaçlara göre onun belirli bir yönde gelişmesini sağlamak, terbiye etmek: "Çocukları eğitmek."- .
2 . Belli bir konuda yetiştirme.
3 . Hayvanı istenilen davranışları yapabilecek biçimde yetiştirmek.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

KURAL Nedir?


1 . Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam: "Dil bilgisi kuralları."- .
2 . Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke: "O yirmi beş yaşına kadar umumi kurallara, yargılara sığmayan bir hayat yaşamıştır."- H. E. Adıvar.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

TOPLUM Nedir?


1 . Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet: "İlkel toplum."- .
2 . Topluluk.

TOPLUMSAL Nedir?


1 . Toplumu ilgilendiren.
2 . Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşeri, sosyal: "Nihayet toplumsal çöküşün birey üzerinde yarattığı düşünsel, duyumsal karmaşaya geçilir."- S. İleri.

TOPLUMSALLAŞTIRMA Nedir?


1 . Bazı imkânlardan, kuruluşlardan toplumun yararlanmasını sağlama, toplum hizmetine koyma, sosyalizasyon.
2 . eğitim bilimi, ruh bilimi Toplumun değer yargılarına uygun duruma getirme, sosyalizasyon.

TOPLUMSALLAŞTIRMAK Nedir?


1 . Toplum yararına çalışır duruma getirmek.
2 . Toplumun değer yargılarına uygun duruma getirmek.

A E E K L L M O R S S T Y İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Sosyalleştirmek,

14 Harfli Kelimeler

Sosyalleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Kristalleşme, Sosyalleşmek,

11 Harfli Kelimeler

Sosyalleşme,

10 Harfli Kelimeler

Alkolmetre, Asrileşmek, Sermestlik,

9 Harfli Kelimeler

Aksileşme, Asileşmek, Asrileşme, Ekalliyet, Katileşme, Kerametli, Kilometre, Kistleşme, Laikleşme, Meslektaş, Metreslik, Oksitleme, Sermayeli, Sersemlik, Sesteşlik, Seyirtmek, Seyreltik,

8 Harfli Kelimeler

Akrostiş, Amelelik, Asileşme, Askeriye, Ekseriya, Eksiltme, Eleşkirt, Elmasiye, Esmerlik, Esritmek, Estirmek, Eştirmek, Etokrasi, Eylemlik, İskerlet, İsteşmek, İşletmek, İtleşmek, Kalemşor, Kameriye, Katmerli, Kemalist, Kemaliye, Kertilme, Kestirme, Kirletme, Kraliyet, Lateksli, Marksist, Metrelik, Miskalle, Miyokart, Moralist, Otlakiye, Resmiyet, Sektirme, Serilmek, Sesletim, Seyirtme, Sitemkar,

7 Harfli Kelimeler

Aksetme, Aksiyom, Ameliye, Asortik, Aşermek, Ateşkes, Ateşlik, Eklemli, Eklesil, Ekolali, Eksilme, Ekstrem, Ekşitme, Ektirme, Elastik, Elektro, Ellişer, Emektar, Erişmek, Eritmek, Erselik, Esirmek, Eskitme, Esrimek, Esritme, Estirme, Eşilmek, Eştirme, Eyitmek, Eylemli, Eylemsi, İlerlek, İletmek, İlkesel, İskarto, İskelet, İskemle, İslemek, İstemek, İsteşme,

6 Harfli Kelimeler

Akliye, Aktris, Aleksi, Aletli, Amorti, Ariyet, Asetik, Askeri, Asliye, Asorti, Aşerme, Aşiret, Atelye, Ateşli, Atomik, Ekarte, Ekilme, Ekseri, Ekstra, Ekstre, Ekşime, Elemli, Eliyle, Emaret, Emekli, Erimek, Erişme, Erişte, Eritme, Erosal, Erotik, Ertesi, Esaret, Esatir, Esirme, Eskime, Eskimo, Eskort, Eskrim, Esrime,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Akort, Alkil, Alkol, Allem, Altes, Amele, Asist, Asker, Astik, Eklem, Ekler, Ekose, Ekser, Ellik, Elmas, Elmek, Email, Emare, Emaye, Emlak, Emlik, Emsal, Emtia, Erika, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Esame, Esasi, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Esrik, Ester, Eşkal,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akim, Akis, Akit, Akli, Akor, Akse, Aksi, Alem, Alet, Alil, Alim, Alto, Amel, Amil, Amir, Amit, Amor, Aort, Arşe, Ases, Asil, Asit, Asli, Asri, Aşir, Atel, Ateş, Atik, Atol, Atom, Ayet, Ayol, Ekim, Ekli, Ekme, Ekol, Eksi, Ekşi,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Ali, Alo, Alt, Ari, Ark, Arş, Art, Asi, Ask, Ast, Aşk, Ate, Ati, Eke, Eko, Ela, Elk, Erk, Eti, İka, İla, İle, İlk, İma, İrs, İsa, İta, İye, Kal, Kam, Kar, Kas, Kaş, Kat, Kay, Kel, Kem, Ker,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, As, Aş, At, Ay, Ek, El, Em, Er, Es, Eş, Et, Ey, İl, İm, İs, İş, İt, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ok, Ol, Om, Ot, Oy, Ra, Re, Se, Si, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.