SOSYALLEŞTİRME (TDK)

Toplumsallaştırma.

Sosyalleştirme kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi O , üçüncü harfi S , dördüncü harfi Y , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E . Başı S sonu E olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

TOPLUM Nedir?


1 . Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet: "İlkel toplum."- .
2 . Topluluk.

TOPLUMSAL Nedir?


1 . Toplumu ilgilendiren.
2 . Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşeri, sosyal: "Nihayet toplumsal çöküşün birey üzerinde yarattığı düşünsel, duyumsal karmaşaya geçilir."- S. İleri.

TOPLUMSALLAŞTIRMA Nedir?


1 . Bazı imkânlardan, kuruluşlardan toplumun yararlanmasını sağlama, toplum hizmetine koyma, sosyalizasyon.
2 . eğitim bilimi, ruh bilimi Toplumun değer yargılarına uygun duruma getirme, sosyalizasyon.

A E E L L M O R S S T Y İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Sosyalleştirme,

11 Harfli Kelimeler

Sosyalleşme,

9 Harfli Kelimeler

Asrileşme, Sermayeli,

8 Harfli Kelimeler

Asileşme, Elmasiye, Moralist, Resmiyet, Sesletim, Seyirtme, Terleyiş, Yerleşim, Yetmişer,

7 Harfli Kelimeler

Ameliye, Ellişer, Esritme, Estirme, Eştirme, Eylemli, Eylemsi, İsteşme, İşletme, İtleşme, Maestro, Maliyet, Meriyet, Mersiye, Metalsi, Realist, Realite, Resital, Riyaset, Selamet, Selaset, Semerli, Serilme, Sermaye, Sermest, Seselim, Sirayet, Siyaset, Sosyete, Stresli, Şayeste, Şemsiye, Temelli, Temriye, Termiye, Teselli, Tesmiye, Teyelli, Yerilme, Yermeli,

6 Harfli Kelimeler

Aletli, Amorti, Ariyet, Asliye, Asorti, Aşerme, Aşiret, Atelye, Ateşli, Elemli, Eliyle, Emaret, Erişme, Erişte, Eritme, Erosal, Ertesi, Esaret, Esatir, Esirme, Esrime, Eşeyli, Eşilme, Etriye, Eyalet, Eyerli, Eyitme, İletme, İmaret, İsleme, İsteme, İşaret, İşetme, İşleme, Lamise, Lostra, Maişet, Maiyet, Maliye, Marley,

5 Harfli Kelimeler

Allem, Altes, Amele, Asist, Elmas, Email, Emare, Emaye, Emsal, Emtia, Erime, Ermiş, Esame, Esasi, Esire, Esmer, Ester, Eşlem, Etsel, Eylem, Eytam, İllet, İmale, İrsal, İrşat, İsale, İslam, İsmet, İstem, İster, İşeme, İşlem, İşmar, İşret, İşyar, Lamel, Lemis, Leyli, Liret, Liste,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alem, Alet, Alil, Alim, Alto, Amel, Amil, Amir, Amit, Amor, Aort, Arşe, Ases, Asil, Asit, Asli, Asri, Aşir, Atel, Ateş, Atol, Atom, Ayet, Ayol, Elem, Elim, Elit, Elli, Elma, Elti, Emay, Emel, Emet, Emir, Emiş, Erat, Eril, Erim, Eriş,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alo, Alt, Ari, Arş, Art, Asi, Ast, Ate, Ati, Ela, Eti, İla, İle, İma, İrs, İsa, İta, İye, Lal, Lam, Leş, Ley, Lim, Lir, Lor, Loş, Lot, Mai, Mal, Mas, Maş, Mat, Met, Mey, Mil, Mir, Mis, Mit,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, As, Aş, At, Ay, El, Em, Er, Es, Eş, Et, Ey, İl, İm, İs, İş, İt, La, Le, Me, Mi, Ol, Om, Ot, Oy, Ra, Re, Se, Si, Şe, Ta, Te, Ti, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.