Soruşturmacılık

  1. [isim] Anketçilik

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Soruşturmacılık kelimesi baş harfi s son harfi k olan bir kelime.Başında s sonunda k olan kelimenin birinci harfi s , ikinci harfi o , üçüncü harfi r , dördüncü harfi u , beşinci harfi ş , altıncı harfi t , yedinci harfi u , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi m , onuncu harfi a , onbirinci harfi c , onikinci harfi ı , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi ı , onbeşinci harfi k . Başı s sonu k olan 15 harfli kelime.