SONUÇLAMAK (TDK)


1 . Sonuca ulaştırmak, sonuçlandırmak, bitirmek: "Bu konuşmayı artık sonuçlayalım."- .
2 . Sonuç vermek.
3 . Yol açmak.

Sonuçlamak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi O , üçüncü harfi N , dördüncü harfi U , beşinci harfi Ç , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı S sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇMA Nedir?


1 . Açmak işi.
2 . Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
3 . Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı çörek.

ARTIK Nedir?


1 . Bir şey harcandıktan sonra artan bölümü: "Kumaş artığı."- .
2 . Kalan veya artan bölüm: "Yemek artığı."- .
3 . sıfat İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan.
4 . sıfat Daha çok, daha fazla.
5 . zarf (a'rtık) Bundan böyle, sonra, daha, yeter: "Artık onlar en lüks gazino ve barlara gidiyorlar, gecelerini oralarda geçiriyorlardı."- T. Buğra.
6 . müzik Büyük ve tam aralıkların yarım ses artmış hâli.

BİTİRME Nedir?

Bitirmek işi, itmam, mezuniyet.

BİTİRMEK Nedir?


1 . Bitmesini sağlamak, sona erdirmek, tüketmek, tamamlamak, sonuçlandırmak: "Bu işi sonuna kadar bitirmek lazım."- P. Safa.
2 . Güçsüz düşürmek, bitkin duruma getirmek, yormak: "Onu en çok bitiren Filistin, Irak cepheleri oldu."- A. Gündüz.
3 . Onulmaz duruma getirmek, mahvetmek: "Yetişir koştuğum aşkın peşi sıra / Bitirdi beni bu içki, bu kumar."- C. S. Tarancı.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

KONUŞMA Nedir?


1 . Konuşmak işi: "Gecenin sessizliğini bozan bu gürültülü konuşmaların uğultusu yukarı katlara genişleyerek, sağırlaşarak çıkmaya başladı."- M. Ş. Esendal.
2 . Görüşme, danışma, müzakere.
3 . Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılan söyleşi, konferans: "Bu konuşmaya nihayet verirken okumak terbiyesinden bahsetmek lazımdır."- Y. K. Beyatlı.

SONUÇ Nedir?


1 . Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice: "Her koşu beklenilmeyen, şaşırtıcı bir sonuç verebilirdi."- N. Cumalı.
2 . Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey: "Sınav sonucu."- .
3 . Öz, özet.
4 . spor Sürmekte olan veya biten bir yarışmanın veya spor karşılasmasının sayı bakımından durumu, skor.
5 . edebiyat Yazının veya sözün bitim bölümü.

SONUÇLANDIRMA Nedir?

Sonuçlandırmak işi, neticelendirme.

SONUÇLANDIRMAK Nedir?

Sonuca ulaştırmak, bitirmek, neticelendirmek, intaç etmek.

ULAŞTIRMA Nedir?


1 . Ulaştırmak işi.
2 . İnsanların, malların, haberlerin ulaşmasını sağlayan işlerin ve araçların tümü, münakalat: "Ulaştırma Bakanlığı."- .
3 . askerlik Orduda malzeme ve personel taşıma işlerini sağlayan sınıf.

ULAŞTIRMAK Nedir?

Ulaşmasını sağlamak.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

A A K L M N O S U Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Sonuçlamak,

9 Harfli Kelimeler

Sonuçlama, Suçlanmak,

8 Harfli Kelimeler

Koçlanma, Masonluk, Solunmak, Sonlamak, Suçlamak, Suçlanma, Sulanmak, Uçlanmak, Uslanmak,

7 Harfli Kelimeler

Çamoluk, Çoksama, Kamanço, Kamusal, Klasman, Koçsama, Kolaçan, Konulma, Oklanma, Olunmak, Onulmak, Sançmak, Sokulma, Solumak, Solunma, Sonlama, Suçlama, Sulamak, Sulanma, Uçlanma, Ulanmak, Unlamak, Usanmak, Uslanma,

6 Harfli Kelimeler

Aksona, Aksuna, Asuman, Çalmak, Çamuka, Kaloma, Konçlu, Kumsal, Maçuna, Malkoç, Maslak, Oklama, Okunma, Olanak, Olunma, Onamak, Onulma, Saçmak, Saçula, Salmak, Sançma, Sanmak, Sokman, Solmak, Soluma, Sulama, Sunmak, Ulamak, Ulanma, Unlama, Usanma,

5 Harfli Kelimeler

Açmak, Aklan, Akman, Aksam, Aksan, Akson, Alçak, Alkan, Almaç, Almak, Alman, Almus, Alnaç, Anlak, Anlam, Anmak, Aslan, Asmak, Çakal, Çakma, Çalak, Çalma, Çanak, Çokal, Çoklu, Çolak, Çomak, Kaçma, Kalan, Kalas, Kalça, Kalma, Kaman, Kamus, Kanal, Kanma, Kasma, Koçan, Koçma, Kolan,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açma, Akaç, Akça, Akma, Aksu, Alan, Alma, Amaç, Amal, Aman, Anaç, Anal, Anam, Anka, Anma, Asal, Asla, Asma, Çuka, Kaça, Kala, Kama, Kamu, Kana, Kano, Kaos, Kasa, Klan, Klas, Klon, Koçu, Kola, Koma, Konç, Konu, Kosa, Kula, Kuma, Laka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Aks, Ala, Alo, Ama, Ana, Asa, Ask, Çak, Çal, Çam, Çan, Çok, Çul, Kaç, Kal, Kam, Kan, Kas, Koç, Kol, Kom, Kul, Kum, Lak, Lam, Lan, Lok, Maç, Mal, Mas, Nal, Nam, Nas, Nom, Oma, Ona, Ons, Saç, Sak,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Am, An, As, La, Ok, Ol, Om, On, Su, Uç, Un, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.