SOMYA (TDK)

Şilteyi taşımaya ve ona esneklik vermeye yarayan yaylı kerevet: "Onu uyandıran hafif bir somya gıcırtısı olmuştu."- S. F. Abasıyanık.

Somya kelimesi baş harfi S son harfi A olan bir kelime. Başında S sonunda A olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi O , üçüncü harfi M , dördüncü harfi Y , beşinci harfi A . Başı S sonu A olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ESNEKLİK Nedir?

Esnek olma durumu, elastikiyet.

GICIR Nedir?


1 . Sakıza kıvamını arttırmak için katılan, kauçuk cinsinden bir madde.
2 . sıfat, argo Yeni.

GICIRTI Nedir?


1 . Sert nesnelerin birbirine sürtünmesi sonucu çıkan sesin adı, gıcır gıcır: "Kapının tokmağı kuvvetli bir gıcırtıyla bir daha döndü, kanat oynadı."- P. Safa.
2 . mecaz İleri geri söylenme, tepki gösterme, protesto: "Mahallenin huzurunu bozan bu efendinin evden çıkarılması için ahali gıcırtıya başlar."- H. R. Gürpınar.

HAFİF Nedir?


1 . Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı.
2 . Güç veya yorucu olmayan, kolay: "Hafif bir iş."- .
3 . Ağırbaşlı olmayan, ciddi olmayan, hoppa: "Hafif bir kadın."- .
4 . Miktarı az, sindirimi kolay (yiyecek): "Onlar da akşam yemeğini pek hafif yerlerdi."- S. F. Abasıyanık.
5 . Kalınlığı veya yoğunluğu az olan: "Dışarıda yanan lambanın aydınlığıyla burası hafif bir karanlık içindeydi."- M. Ş. Esendal.
6 . Etkisi az olan, sert karşıtı: "Hafif bir içki."- .
7 . Önemli olmayan: "Hafif bir ceza."- .
8 . Çabuk uyanılan (uyku): "Uykusu çok hafiftir."- .
9 . Çok dik olmayan (sırt, yokuş): "Hafif bir meyilden indik."- H. R. Gürpınar.
10 . Gücü az olan, belli belirsiz: "Kaskatı kesilmiş vücudu, suyun hafif akıntısına uyarak yavaş yavaş uzaklaştı."- R. N. Güntekin. 1
1 . Sıkıntısız, ferah, rahat: "Kendimi bugün çok hafif hissediyorum."- .

KERE Nedir?

Kez, yol, defa, sefer: "Bir kere düştün mü ne arayan olur ne soran!"- B. Felek.

KEREVET Nedir?

Üzerine şilte serilerek yatmaya ya da oturmaya yarayan, tahtadan seki, °sedir.

OLMUŞ Nedir?


1 - Olgunlaşmış, ergin.
2 - Oluşmuş.

SOMYA Nedir?

Şilteyi taşımaya ve ona esneklik vermeye yarayan yaylı kerevet: "Onu uyandıran hafif bir somya gıcırtısı olmuştu."- S. F. Abasıyanık.

ŞİLT Nedir?

Üzerine genellikle bir kurum veya kuruluşun adı, işareti kazılmış olan ve armağan olarak bir kimse veya takıma verilen levha, ergilik: "Kara Kuvvetleri şildi."- .

ŞİLTE Nedir?

Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek: "Anasının evinde de bir yer yatağında, bir tek şilte üzerinde yatardı."- M. Ş. Esendal.

TAŞIM Nedir?

Kaynama sırasında taşma: İki taşım kaynatmak.

TAŞIMA Nedir?

Taşımak işi, transfer.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YAYLI Nedir?


1 . Yayı olan: "Tabakanın sert yaylı kapağını tak diye kapatıyor."- T. Buğra.
2 . Ok ve yayla silahlanmış.
3 . isim Üstü ve yanları kapalı, dört tekerlekli, altında yayları olan, atla çekilen bir tür binek arabası, yaylı araba: "Yaylımız tüketirken yolları aynı hızla / Savrulmaya başladı karlar etrafımızda."- F. N. Çamlıbel.

A M O S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Somya, Soyma, Yosma,

4 Harfli Kelimeler

Mayo, Oyma, Oysa, Soma, Soya, Yoma,

3 Harfli Kelimeler

Mas, Oma, Oya, Sam, Say, Som, Soy, Yas, Yom,

2 Harfli Kelimeler

Am, As, Ay, Om, Oy, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.