SOMURTKANLIK (TDK)

Somurtkan olma durumu: "Bu anlaşmazlık sofra halkına bir somurtkanlık getirdi."- M. Ş. Esendal.

Somurtkanlık kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi O , üçüncü harfi M , dördüncü harfi U , beşinci harfi R , altıncı harfi T , yedinci harfi K , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı S sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAŞMAZLIK Nedir?

İki veya daha çok tarafın düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilaf: "Mustafa yedi yaşına basınca ana baba arasında anlaşmazlık kalmadı."- R. H. Karay.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

HALK Nedir?


1 - Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta dil, kültür bağı olan insan topluluğu,insanlar, toplum.
2 - Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.
3 - Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri.
4 - Belli bir bölgede ya da çevrede yaşayanların tümü.
5 - Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların tümü.
6 - Aydınların dışında kalan topluluk.
7 - Kalabalık, insan topluluğu.

SOFRA Nedir?


1 . Masa, sini vb. şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu: "Yemek vakti gelmiş, misafirler sofraya oturmuşlardı."- R. N. Güntekin.
2 . Birlikte yemek yiyenlerin tümü: "Bizim sofra çok şendir."- .
3 . Genellikle tekerlek biçiminde, üzerinde yemek de yenebilen ayaklı hamur tahtası: "Bir gün sofra masasının altına saklanmıştım da beni bir türlü bulamamıştın."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Halı göbeğinde daire biçimindeki çiçekli bölüm.
5 . halk ağzında Anüs: "Çocuğun sofrası dışarı fırlamış."- .

SOMURTKAN Nedir?

Sürekli somurtan, asık suratlı, abus: "Yanında olmaktan memnunsun tabii... İstediğin kadar somurtkan dur; zaten somurtkanlığın da memnuniyetinden!"- R. H. Karay.

SOMURTKANLIK Nedir?

Somurtkan olma durumu: "Bu anlaşmazlık sofra halkına bir somurtkanlık getirdi."- M. Ş. Esendal.

A I K K L M N O R S T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Somurtkanlık,

10 Harfli Kelimeler

Komutanlık, Okutmanlık,

9 Harfli Kelimeler

Korsanlık, Korumalık, Korunaklı, Mostralık, Oturmalık, Sokturmak, Somurtkan,

8 Harfli Kelimeler

Kokartlı, Konulmak, Korkulma, Korkutma, Korunmak, Kursaklı, Mantoluk, Masonluk, Okunaklı, Ormanlık, Ortaklık, Oturaklı, Sokturma, Sokulmak, Solunmak, Solutmak, Sorulmak, Sorutkan, Sorutmak, Ultrason,

7 Harfli Kelimeler

Akortlu, Kartlık, Klakson, Kokutma, Komalık, Komutan, Kontluk, Kontuar, Konulma, Korumak, Korunak, Korunma, Kurnalı, Mankurt, Mantolu, Muratlı, Noktalı, Okunmak, Okutmak, Okutman, Olunmak, Onulmak, Onursal, Ortalık, Osmanlı, Osurmak, Oturmak, Romansı, Sırtlan, Sokulma, Solumak, Solunma, Solutma, Sorulma, Sorumak, Sorutma, Sulantı, Suratlı, Tırsmak, Tornalı,

6 Harfli Kelimeler

Antrok, Irksal, Iskota, Iskuna, Karlık, Karluk, Karmık, Karslı, Kartlı, Karton, Kartuk, Kastor, Kılmak, Kırkma, Kırmak, Kırnak, Kırsal, Kısmak, Kısrak, Kıstak, Kokart, Koltuk, Komuta, Konkur, Konmak, Kontak, Kontra, Kontur, Korkma, Korkut, Korluk, Korsan, Koruma, Kostak, Kromlu, Kromsu, Kruton, Kumalı, Kumral, Kumsal,

5 Harfli Kelimeler

Akkor, Aklık, Akont, Akort, Akson, Alkım, Almus, Altık, Altın, Anlık, Antlı, Arkıt, Armut, Artık, Artım, Artın, Asklı, Aslık, Astım, Atmık, Iltar, Irmak, Iskat, Islak, Istar, Itlak, Kakım, Kalık, Kalım, Kalın, Kalıt, Kamus, Kanık, Kanıt, Kanlı, Kanto, Karık, Karın, Karlı, Karst,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akor, Aksu, Akur, Akut, Alık, Alım, Alın, Altı, Alto, Amor, Amut, Anık, Anıt, Anot, Anut, Aort, Arık, Arlı, Artı, Asık, Asıl, Asım, Asır, Askı, Atık, Atıl, Atım, Atkı, Atlı, Atol, Atom, Irak, Iska, Kamu, Kanı, Kano,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Alo, Alt, Anı, Ant, Arı, Ark, Art, Ası, Ask, Ast, Aut, Ira, Irk, Kak, Kal, Kam, Kan, Kar, Kas, Kat, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Kok, Kol, Kom, Kor, Kot, Kul, Kum, Kur, Kut, Lak, Lam, Lan, Lok, Lor,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, As, At, La, Ok, Ol, Om, On, Ot, Ra, Su, Ta, Tu, Un, Ur, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.