SOFTALAŞMAK (TDK)

Bir görüşe, bir inanışa körü körüne bağlanmak, softa durumuna gelmek.

Softalaşmak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi O , üçüncü harfi F , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLANMAK Nedir?


1 . Bağlama işine konu olmak: "Ceviz ağacının bir dalına bağlanmış salıncak, hafif hafif kıpırdanıyordu."- O. Pamuk.
2 . Sevmek, içten bağlı olmak: "Ona bağlandığım kadar / Hiçbirine bağlanmadım / Sade kadın değil, insan."- O. V. Kanık.
3 . Yalnızca belli bir işle uğraşmak.
4 . (nsz) Bir şey bir kimseye ayrılmak, tahsis edilmek: "... sosyal güvenlik kuruluşları tarafından bağlanan emekli aylığı ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez."- Anayasa.
5 . Sözle veya yazılı olarak bir şeye bağlanmak, angaje olmak.
6 . (nsz), mecaz Beklenen şey elde edilmez olmak.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

İNANIŞ Nedir?


1 . İnanma işi.
2 . İnanılan şey.

SOFTA Nedir?


1 . Medrese öğrencisi: "Okuyanlardan biri on altı, on yedi yaşlarında genç bir softa."- M. Ş. Esendal.
2 . İlmiyeden olanlara aşağılamak amacıyla verilen ad.
3 . mecaz Bir görüşe, bir inanışa körü körüne bağlanan kimse: "İnandığından başka inanılacak şey olmadığına inanan insan softadır."- O. V. Kanık.
4 . mecaz Yaşadığı çağın gerisinde kalmış, geri kafalı kimse: "Bizim moruk yeni kafalı görünmek ister amma halis muhlis softadır."- P. Safa.

A A A F K L M O S T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Softalaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Softalaşma,

9 Harfli Kelimeler

Fakslatma, Foslatmak, Saflaşmak, Tokalaşma, Toslaşmak,

8 Harfli Kelimeler

Fakslama, Foslamak, Foslatma, Kaslaşma, Koflaşma, Otalamak, Saflaşma, Saklatma, Sataşmak, Stoklama, Şaklatma, Taslamak, Taşlamak, Toslamak, Toslaşma,

7 Harfli Kelimeler

Aklaşma, Aksatma, Atlamak, Foslama, Kalafat, Kaşalot, Kaşlama, Katlama, Kotlama, Oflamak, Oksalat, Okşatma, Otalama, Otlamak, Saklama, Sataşma, Şaklama, Taslama, Taşlama, Toslama,

6 Harfli Kelimeler

Akasma, Aklama, Aksama, Aksata, Asalak, Asfalt, Atamak, Atlama, Atomal, Falaka, Kaloma, Mafsal, Maksat, Malafa, Maskot, Maslak, Maşala, Oflama, Oklama, Okşama, Otamak, Otlama, Salata, Salmak, Satmak, Solmak, Somata, Şamata, Taslak, Taşmak,

5 Harfli Kelimeler

Aftos, Akala, Aksam, Akşam, Aktaş, Alaka, Almak, Almaş, Askat, Asmak, Aşama, Aşmak, Atama, Atlas, Atmak, Fakat, Falso, Faska, Fatsa, Flama, Kalas, Kalfa, Kalma, Kasma, Katma, Koşam, Koşma, Lasta, Lokma, Makas, Makat, Makta, Malak, Masal, Masat, Matla, Molas, Olmak, Otama, Otlak,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afal, Afat, Akma, Alfa, Alma, Alto, Amal, Asal, Asla, Asma, Aşma, Atak, Ataş, Atma, Atol, Atom, Faal, Faks, Flaş, Flok, Floş, Folk, Foşa, Fota, Kafa, Kala, Kama, Kaos, Kasa, Kast, Klas, Kloş, Kofa, Kola, Koma, Kosa, Koşa, Kota, Laka,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Aka, Aks, Ala, Alo, Alt, Ama, Asa, Ask, Ast, Aşk, Ata, Fak, Fal, Fas, Faş, Fok, Fol, Fos, Foş, Kal, Kam, Kas, Kaş, Kat, Kof, Kol, Kom, Kot, Laf, Lak, Lam, Lok, Loş, Lot, Mal, Mas, Maş, Mat, Oma,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Am, As, Aş, At, Fa, La, Of, Ok, Ol, Om, Ot, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.