SOFİSTİK (TDK)


1 . Sofistlere özgü.
2 . Safsatalı, yanıltmalı.

Sofistik kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi O , üçüncü harfi F , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı S sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÖZGÜ Nedir?

Birine, bir şeye ait olan, belli bir kimsede, şeyde veya türde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, öze, has, mahsus: "Hepsi de halis sporculara özgü sevimli bir çocukluk ve candanlık içinde kocamışlardı."- H. Taner.

SAFSATA Nedir?

Boş, temelsiz, asılsız söz: "Türk Cumhuriyeti, varlığını, istiklalini safsatalarla tehlikeye maruz bırakamaz."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SOFİ Nedir?

Mutasavvıf.

SOFİST Nedir?


1 . Bilgici.
2 . Safsatacı, yanıltıcı.

YANILTMA Nedir?

Yanıltmak işi.

F K O S S T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Sofistik,

6 Harfli Kelimeler

Fiskos, Sofist,

5 Harfli Kelimeler

Fisto, İstif, Kofti, Oksit,

4 Harfli Kelimeler

İsot, İtki, Kist, Ofis, Skif, Sofi, Stok, Tifo,

3 Harfli Kelimeler

Fit, Fok, Fos, İki, İti, Kit, Kof, Kot, Sif, Sik, Sis, Sit, Ski, Sof, Sos, Tik, Tok, Tos,

2 Harfli Kelimeler

İs, İt, Ki, Of, Ok, Ot, Si, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.