SOĞUKLAŞTIRMAK (TDK)

Soğuk duruma getirmek.

Soğuklaştırmak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi U , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi K . Başı S sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

SOĞUK Nedir?


1 . Isının üşütecek kadar az veya düşük olması durumu: "Karın soğuğu başka bir tür soğuktur."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat Isısı düşük olan, sıcak karşıtı: "Bu el soğuktu ve titriyordu."- P. Safa.
3 . sıfat Üşütecek derecede ısısı olan: "Güneşli, soğuk bir gündü."- S. F. Abasıyanık.
4 . sıfat, mecaz Duygudan, sevgiden yoksun olan, yakın ve içten olmayan, ilgisiz: "Soğuk tavırla birbirlerini selamlayıp uzaklaştılar."- R. H. Karay.
5 . sıfat, mecaz Sevimsiz veya yersiz, antipatik: "Bu soğuk, yavan sözler zevkimi rencide ediyordu."- H. C. Yalçın.
6 . sıfat, mecaz Cinsel istek duymayan: "Soğuk bir kadın."- .
7 . zarf İlgisiz, sevimsiz bir biçimde veya memnuniyetsizliğini belli ederek.

A A I K K L M O R S T U Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Soğuklaştırmak,

13 Harfli Kelimeler

Soğuklaştırma,

11 Harfli Kelimeler

Koklaştırma, Soğuklaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Kamarotluk, Kotarılmak, Kurtlaşmak, Kuşatılmak, Soğuklamak, Soğuklaşma, Uğraşılmak, Ulaştırmak,

9 Harfli Kelimeler

Aksırtmak, Kırlaşmak, Kısaltmak, Kışlatmak, Kıtlaşmak, Korlaşmak, Korumalık, Koşturmak, Kotarılma, Kurtlaşma, Kuşatılma, Mostralık, Okşamalık, Oturmalık, Ruslaşmak, Sarkıtmak, Sığlaşmak, Sıklaşmak, Sırtlamak, Soğrulmak, Soğuklama, Soğurmalı, Sokturmak, Stoklamak, Toslaşmak, Uğraşılma, Ulaştırma,

8 Harfli Kelimeler

Ağrıtmak, Aksırmak, Aksırtma, Akşamlık, Aktarlık, Altmışar, Astarlık, Astırmak, Aşırtmak, Aştırmak, Islatmak, Kalkışma, Karılmak, Karışmak, Karkamış, Karmalık, Karmaşık, Kartaloş, Kasılmak, Kastarlı, Katılmak, Katışmak, Kırklama, Kırlaşma, Kırtlama, Kısalmak, Kısaltma, Kışlamak, Kışlatma, Kıtlamak, Kıtlaşma, Kokartlı, Koklaşma, Koklatma, Kolağası, Korkulma, Korkutma, Korlaşma, Koşturma, Koşulmak,

7 Harfli Kelimeler

Ağırşak, Ağıtsal, Ağlamsı, Ağlatış, Ağrımak, Ağrıtma, Akışmak, Akıtmak, Akkışla, Akortlu, Aksatış, Aksırma, Aktarım, Aktarış, Alışmak, Almaşık, Altışar, Arıtmak, Arkalık, Aromalı, Asılmak, Asmalık, Astarlı, Astırma, Aşılmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Ataklık, Atılmak, Atışmak, Iklamak, Iraksak, Iskarta, Islamak, Islatma, Kakaolu, Kakılma, Kakışma, Kakmalı,

6 Harfli Kelimeler

Ağalık, Ağarık, Ağartı, Ağlatı, Ağrıma, Akarsu, Akışma, Akıtma, Alakok, Alaşım, Alışma, Altmış, Amalık, Araklı, Aralık, Aratış, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Asılma, Asmalı, Aşılma, Aşırma, Atalık, Atılma, Atışma, Atomal, Iklama, Iramak, Irksal, Irktaş, Iskota, Islama, Kağşak, Kakıma, Kalkış, Kalkma, Kalmak, Kaloma,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Ağlak, Ağmak, Akkor, Akkuş, Aklık, Akmak, Akort, Aksak, Aksam, Akşam, Aktar, Aktaş, Alarm, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Almus, Altık, Arkıt, Armut, Aroma, Artık, Artım, Artış, Artma, Askat, Asklı, Aslık, Asmak, Astar, Astım, Aşağı, Aşlık, Aşmak, Atlas, Atmak, Atmık, Iltar,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağım, Ağır, Ağış, Ağıt, Ağlı, Ağma, Ağrı, Ağsı, Akak, Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Akor, Aksu, Akur, Akut, Alık, Alım, Alış, Alma, Altı, Alto, Amal, Amor, Amut, Aort, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Arsa, Artı, Asal, Asar,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Ağı, Aka, Akı, Aks, Ala, Alo, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Asa, Ası, Ask, Ast, Aşı, Aşk, Ata, Aut, Ira, Irk, Kak, Kal, Kam, Kar, Kas, Kaş, Kat, Kığ, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Kok, Kol, Kom, Kor,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, Am, Ar, As, Aş, At, La, Ok, Ol, Om, Ot, Ra, Su, Şu, Ta, Tu, Ur, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.