SOĞUKKANLILIK (TDK)

Soğukkanlı olma durumu, serinkanlılık: "Soğukkanlılığımı kaybetmek, terbiyesizlik etmek üzereyim."- R. H. Karay.

Soğukkanlılık kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi U , beşinci harfi K , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı S sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KAYBETME Nedir?

Kaybetmek işi, yitirme: "Benimki vehim, bedbinlik, şiddetli arzularda duyulan kaybetme korkusu."- R. H. Karay.

KAYBETMEK Nedir?


1 . Yitirmek: "Kadın o kadar kan kaybetmiş ki az daha ölecekmiş."- M. Ş. Esendal.
2 . Yenik düşmek, yenilmek: "Savaşı kaybetmek. Bahsi kaybetmek."- .
3 . Para bakımından zarara girmek: "Hesapta bu binlerce lirayı kaybetmek ihtimali yok değildi şüphesiz..."- R. Enis.
4 . mecaz Ölüm dolayısıyla ayrılmak: "Bir kızım vardı, doğururken onu da kaybettik."- S. F. Abasıyanık.

SERİ Nedir?


1 - Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi2, sıra.
2 - Bir fabrika ya da atölyenin uzun bir süre aynı iş üzerinde çalıştığı üretim tipi.

SERİN Nedir?


1 . Az soğuk, ılık ile soğuk arası.
2 . Hoşa giden, hafif bir soğukluk veren: "... kuşluk vaktinin sıcağına rağmen bina loş ve serin."- R. H. Karay.

SERİNKANLI Nedir?

Soğukkanlı: "Serinkanlı olanlar hırslı olamayacak kadar uyuşuk ve tembeldirler."- A. Ümit.

SERİNKANLILIK Nedir?

Serinkanlı olma durumu, soğukkanlılık: "Ben bütün utanmazlığımı ve serinkanlılığımı ele alarak cevap verdim."- B. Felek.

SOĞUKKANLI Nedir?

Olaylara ve gelişmelere sakin, ılımlı ve temkinli yaklaşan (kimse), serinkanlı, itidal sahibi: "Atatürk, gündelik politika işlerinde, işte böylesine soğukkanlı, telaşsız, hesaplı ve hatta hoş görür bir insandı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TERBİYESİZLİK Nedir?


1 . Terbiyesiz olma durumu.
2 . Terbiyesizce davranış.

ÜZERE Nedir?


1 . Amacıyla: "Müzakere bitince üç dört gün sonra gene evde buluşmak üzere ayrıldılar."- P. Safa.
2 . Şartıyla: "Akşama geri vermek üzere bu kitabı alabilirsiniz."- .
3 . Neredeyse: "Bu yangın kalbimizde başlıyorsa yani ümitsiz bir aşka düşmek üzere olduğumuzu hissedersek ne yapalım?"- R. N. Güntekin.
4 . edat Gibi: "Daha önce belirtildiği üzere."- .

A I I K K K L L N O S U Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Soğukkanlılık,

10 Harfli Kelimeler

Soğukkanlı,

8 Harfli Kelimeler

Islaklık, Kalıklık, Kalınlık, Kanıklık, Kanlılık, Konaklık, Kuklalık, Kulaklık, Okunaklı, Olasılık, Sağlıklı, Sanıklık, Solaklık, Sulaklık,

7 Harfli Kelimeler

Alıklık, Alınlık, Anıklık, Askılık, Kısalık, Klakson, Kulaklı, Okkalık, Olasılı, Sığınak, Soğanlı, Soluğan,

6 Harfli Kelimeler

Akıllı, Anılık, Asıllı, Askılı, Iskuna, Kaklık, Kalkık, Kılağı, Kınalı, Kolalı, Kolluk, Okkalı, Sağkol, Sağlık, Saklık, Sığlık, Sıkkın, Sıklık, Solluk,

5 Harfli Kelimeler

Ağılı, Aklık, Akson, Alkol, Allık, Anlık, Asılı, Asklı, Aslık, Islak, Islık, Kağnı, Kalık, Kalın, Kanık, Kanlı, Kasık, Kasko, Kaslı, Kasnı, Kılık, Kıllı, Kınık, Kınlı, Kısık, Kıska, Kıskı, Kokak, Kolan, Kollu, Kolsu, Konak, Konsa, Konuk, Kukla, Kulak, Lığlı, Lokal, Nakıs, Nasıl,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağın, Ağlı, Ağsı, Akıl, Akın, Aklı, Aksu, Alık, Alın, Allı, Anık, Asık, Asıl, Askı, Iğıl, Ilık, Isıl, Isın, Iska, Kanı, Kano, Kaos, Kask, Kığı, Kına, Kısa, Klan, Klas, Klon, Koka, Koku, Kola, Konu, Kosa, Kuka, Kula, Laso, Oğan, Oğul,

3 Harfli Kelimeler

Ağı, Akı, Aks, Alo, Anı, Ası, Ask, Isı, Kak, Kal, Kan, Kas, Kığ, Kıl, Kın, Kok, Kol, Kul, Lak, Lal, Lan, Lığ, Loğ, Lok, Nal, Nas, Ona, Ons, Sağ, Sak, Sal, San, Sığ, Sık, Sol, Son, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, An, As, La, Ok, Ol, On, Su, Un, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.