SMOKİN (TDK)

Özel günlerde erkeklerin giydiği önü açık, ceketi genellikle ipek yakalı takım giysi: "Köylerinde akşamları smokin giyen İngiliz Yahudisi muhtarlık eder."- F. R. Atay.

Smokin kelimesi baş harfi S son harfi N olan bir kelime. Başında S sonunda N olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi M , üçüncü harfi O , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi N . Başı S sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKŞAMLARI Nedir?


1 . Akşam vakti.
2 . Her akşam: "Akşamları ikişer üçer kadeh içer, karşılıklı iç dökerdik."- N. Cumalı.

CEKET Nedir?

Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden düğmeli, kalçayı örten, kollu giysi.

EDER Nedir?

Fiyat, paha, değer: "Bu kitabın ederi ne kadar?"- .

ERKE Nedir?


1 . Enerji.
2 . felsefe Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü.

ERKEK Nedir?


1 . İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı.
2 . biyoloji Sperma oluşturan organizma.
3 . Yetişkin adam, bay, kadın karşıtı: "Erkekler gelince buraya, karılar işte böyle kaçar."- O. C. Kaygılı.
4 . Koca: "Kadın erkeğini uğurladı."- .
5 . sıfat, mecaz Sözüne güvenilir, mert.
6 . sıfat Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı.
7 . sıfat Sert, kolay bükülmez: "Erkek demir, erkek bakır."- .

GENELLİKLE Nedir?

Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle: "Türkler genellikle konukseverdir."- .

GİYSİ Nedir?

Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, kıyafet, libas, urba: "Hanımlar, tatil köylerinde son moda giysiler giyiyorlar."- Ç. Altan.

İNGİLİZ Nedir?

İngiltere halkından olan kimse.

İPEK Nedir?


1 . İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel: "Hamam takımları hep sırma ve ipek işlemeli imiş."- S. Birsel.
2 . sıfat Bu telden yapılmış: "İpek gömlek. İpek çorap."- .

MUHTARLIK Nedir?


1 . Muhtarın görevi veya makamı.
2 . Muhtarın görevini yaptığı yer.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

SMOKİN Nedir?

Özel günlerde erkeklerin giydiği önü açık, ceketi genellikle ipek yakalı takım giysi: "Köylerinde akşamları smokin giyen İngiliz Yahudisi muhtarlık eder."- F. R. Atay.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

YAHU Nedir?


1 . "Hey, bana bak, baksana" anlamlarında bir seslenme sözü: "Yahu! Hâlâ işin bitmedi mi?"- H. E. Adıvar.
2 . Üzerine dikkati çekmek için söylenen söze katılan bir kelime: "İnsan bayağı üzülüyor yahu!"- S. F. Abasıyanık.
3 . Cümlede rica anlamını pekiştirmek için kullanılan bir söz: "Yapmayın yahu!"- .

YAHUDİ Nedir?

Hz. Musa'nın dinine bağlı olan kimse, Musevi, semitik.

YAKALI Nedir?

Herhangi bir biçimde yakası olan: "Damat orta yaşlı bir zat olup kadife yakalı lacivert bir palto giymişti."- H. Taner.

K M N O S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Smokin,

5 Harfli Kelimeler

Oniks,

4 Harfli Kelimeler

İkon, Komi, Koni, Mink, Misk, Miso,

3 Harfli Kelimeler

Kim, Kin, Kom, Mis, Nim, Nom, Ons, Sik, Sim, Sin, Ski, Som, Son,

2 Harfli Kelimeler

İm, İn, İs, Ki, Mi, Ok, Om, On, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.