SİZCİLEYİN (TDK)

Sizin gibi, size benzer.

Sizcileyin kelimesi baş harfi S son harfi N olan bir kelime. Başında S sonunda N olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi C , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi N . Başı S sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENZER Nedir?


1 . Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil: "Baksana kız, paşaya benzer yerim var mı benim?"- H. Taner.
2 . isim, matematik Benzeşim.
3 . isim, sinema, TV (***) Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

C E L N S Y Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

İzleyici,

6 Harfli Kelimeler

Cinsel, İyicil, İzinli, Silici, Yenici, Yensiz,

5 Harfli Kelimeler

Cinli, Cizye, Ensiz, Ezici, İncil, İyice, Nesil, Nicel, Sicil, Sinle, Sizce, Yelin, Yenli, Zenci, Zeyil,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cins, Elci, Enli, Esin, İnce, İnci, İsli, İzci, İzin, Lens, Lice, Lise, Neci, Nesi, Nice, Niye, Seci, Sezi, Sili, Sine, Sini, Yeis, Yeni, Yine, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Cin, İle, İni, İye, İyi, Ley, Ney, Sel, Sen, Sin, Siz, Yel, Yen, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, En, Es, Ey, İl, İn, İs, İz, Le, Ne, Se, Si, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.