SİYASETÇİ (TDK)

Politikacı.

Siyasetçi kelimesi baş harfi S son harfi İ olan bir kelime. Başında S sonunda İ olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi E , yedinci harfi T , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi İ . Başı S sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

POLİTİK Nedir?

Politika ile ilgili, siyasi, siyasal: "Politik partilerin tekelci görüşlerinin etkisinden daha kolay sıyrılıyor."- H. Taner.

POLİTİKA Nedir?


1 . Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü, siyaset, siyasa: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
2 . Yöntem: "Bir mirasyedi politikasıyla, birikmiş altını, el sürülmedik kaynaklarını har vurup harman savurdular."- N. Cumalı.
3 . mecaz Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma vb. yollarla işini yürütme: "Bana karşı kullandığı tehdit ve şantaj politikası güverte halkınca malumdu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

POLİTİKACI Nedir?


1 . Politika ile uğraşan kimse, siyasetçi: "Meşrutiyetten sonra en meşhur politikacılar bunlardan yetişmiştir."- Ö. Seyfettin.
2 . mecaz Karşısındakinin duygularını okşayarak çıkar sağlayan kimse, siyasetçi.

A E S S T Y Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Siyasetçi,

7 Harfli Kelimeler

Siyaset,

6 Harfli Kelimeler

Siyasi,

5 Harfli Kelimeler

Asist, Esasi, Sesçi, Seyis, Seyit, Tesis,

4 Harfli Kelimeler

Ases, Asit, Ayet, Çise, Çita, Çiti, Esas, Etçi, İçit, İtçe, Saye, Seçi, Site, Siya, Yeis, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Asi, Ast, Ate, Ati, Çat, Çay, Çis, Çit, Çiy, Eti, İsa, İta, İti, İye, İyi, Saç, Say, Ses, Set, Sis, Sit, Taç, Tas, Tay, Yas, Yat,

2 Harfli Kelimeler

Aç, As, At, Ay, Çe, Es, Et, Ey, İç, İs, İt, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.