SİYANÜR (TDK)

Hidrosiyanik asidin tuzu veya esteri olan çok güçlü bir zehir.

Siyanür kelimesi baş harfi S son harfi R olan bir kelime. Başında S sonunda R olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi Ü , yedinci harfi R . Başı S sonu R olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ESTER Nedir?

Oksijenli asitler ile alkollerin aralarından bir su molekülü ayrılması sonucunda verdikleri madde.

GÜÇLÜ Nedir?


1 . Gücü olan, kuvvetli, yavuz: "Hele kendini güçlü hissederse tetik ol, basbayağı saldırganlaşır."- A. İlhan.
2 . Şiddeti çok olan.
3 . mecaz Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu.
4 . mecaz Nitelikleri ile etki yaratan, etkili: "Kitabında ne kadar güçlü ve üslup sahibi bir yazar olduğunu belgeler."- H. Taner.

HİDROSİYANİK Nedir?

Siyanojen ile hidrojenin birleşmesinden oluşan asit (HCN).

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

ZEHİR Nedir?

Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, °sem.

A N R S Y Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Siyanür, Süryani,

6 Harfli Kelimeler

Üryani,

5 Harfli Kelimeler

Anüri, Arsin, İsyan, Nasir, Üryan, Yasin,

4 Harfli Kelimeler

Anüs, Asri, Ayin, Ayni, Nisa, Rina, Riya, Rüya, Sair, Sari, Siya, Yani,

3 Harfli Kelimeler

Ani, Ari, Asi, Ayn, İrs, İsa, Nar, Nas, Ray, San, Say, Sin, Yan, Yar, Yas, Yün,

2 Harfli Kelimeler

An, Ar, As, Ay, İn, İs, Nü, Ra, Si, Ün, Üs, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.