SİYAHLATMAK (TDK)

Rengini karaya çevirmek, karartmak.

Siyahlatmak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi H , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEVİRME Nedir?


1 . Çevirmek işi, tedvir: "Kırmızı balıklar birdenbire canlanırlar ve kavanozun içinde birbiri ardınca keyifli keyifli çark çevirmeye başlarlar."- H. E. Adıvar.
2 . Kuzu, oğlak vb. hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi: "Değirmende, daha sabahtan gönderilip hazırlanan yağlı bir oğlak çevirmesini tam kıvamında buldular."- R. H. Karay.
3 . sıfat Çevrilmiş, tercüme edilmiş: "Fransızcadan çevirme bir eser."- .
4 . halk ağzında Dikenlerden, ağaç dallarından yapılmış duvar: "Evlerinin önü yüksek çevirme / Kadir Mevla'm bugünlük de ayırma"- Halk türküsü.
5 . askerlik Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma, sarma, muhasara.
6 . müzik Bir müzik parçasındaki aralığın veya bir cümle parçasının tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi.

ÇEVİRMEK Nedir?


1 . Bir şeyin yönünü değiştirmek: "Nefes nefese koşan anneme, başını çevirmeden cevap verdi."- Y. Z. Ortaç.
2 . Öteki yüzünü görünür duruma getirmek: "Sermet defterinin yapraklarını çeviriyordu."- Ö. Seyfettin.
3 . Döndürerek hareket ettirmek: "Resimleri albüme yapıştırırken kocası da radyonun düğmesini çevirdi."- S. F. Abasıyanık.
4 . Yönetmek, idare etmek: "Eteği belinde, bütün evi o çeviriyor."- H. Taner.
5 . Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek: "Arkadaşı bizi çevirip evine götürdü."- .
6 . Geri göndermek: "Kendisine yollanan parayı çevirmiş."- .
7 . Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek.
8 . Çevrilemek, tevil etmek: "Sözü işine geldiği gibi çevirdi."- .
9 . (-den) Çeviri yapmak: "Romanlar, hikâyeler yazar; yahut Fransızcadan çevirirmiş."- M. Ş. Esendal.
10 . (-i, -le) Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak: "Bağı duvarla çevirmek."- . 1
1 . (-i, -e) Bir durumdan başka duruma getirmek, dönüştürmek: "Evlerini otele çevirdiler."- . 1
2 . (-den, -e) Bir durumdan başka duruma geçmek. 1
3 . (nsz) Kâğıt oyunu oynamak. 1
4 . (nsz), mecaz Hile, dolap, dalavere vb. dürüst olmayan davranışlar ortaya koymak: "Bendenize şikâyetlerin yapılmaması, iş çevirmek isteyenlerin muvaffak olamayacaklarını bilmeleri neticesidir."- Atatürk. 1
5 . (-i, -e), mecaz Kötü bir duruma getirmek: "Adamı maskaraya çevirmek."- .

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARAR Nedir?


1 . Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı: "Kararımı biradere pek güçlükle kabul ettirdim."- R. N. Güntekin.
2 . hukuk Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm: "Yargıç kararı."- .
3 . Bu yargıyı bildiren belge: "Mahkeme kararını aldı."- .
4 . Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik.
5 . Değişmez olma: "Havanın hiç kararı yok."- .
6 . Tam ölçüsünde, ne az ne çok: "Yemeğin tuzu karar."- .
7 . müzik Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş.

KARARTMA Nedir?


1 . Karartmak işi.
2 . askerlik Savaş durumunda düşman uçaklarından korunma amacıyla ışıkları örtme veya söndürme biçiminde alınan önlemlerin bütünü.

KARARTMAK Nedir?


1 . Rengini karaya çevirmek, esmerleştirmek, siyahlaştırmak: "Güneş tenini karartmış."- .
2 . Karanlık duruma getirmek: "Perdeler odayı kararttı."- .
3 . Işığı kısmak veya örtmek.
4 . mecaz Kötü bir duruma getirmek: "Seyahat onu yormuş ve karartmıştı."- P. Safa.

A A A H K L M S T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Siyahlatmak,

10 Harfli Kelimeler

Siyahlatma,

9 Harfli Kelimeler

Ahlakiyat,

8 Harfli Kelimeler

Halkiyat, Haylamak, Kimyasal, Maslahat, Saklatma, Saylamak, Taslamak, Taylamak, Yalatmak, Yaslamak, Yastamak,

7 Harfli Kelimeler

Ahlamak, Akliyat, Aksatma, Atlamak, Aylamak, Haklama, Hamakat, Hayalat, Haylama, Kalamit, Katlama, Katliam, Lamaist, Liyakat, Malakit, Malatya, Mastika, Saatlik, Saklama, Saylama, Siyakat, Taslama, Taylama, Yalamak, Yalatma, Yasamak, Yaslama, Yastama, Yatalak,

6 Harfli Kelimeler

Ahlaki, Ahlama, Akasma, Akasya, Aklama, Aksama, Aksata, Amasya, Asalak, Atamak, Atlama, Ayakta, Aylama, Halita, Hamasi, Hayati, Hilkat, İmalat, Kalsit, Lahika, Lastik, Layiha, Mahlas, Maksat, Maslak, Mikyas, Miskal, Saatli, Salata, Salmak, Satmak, Saykal, Saymak, Tahkim, Tahlis, Tahmil, Tahmis, Tahsil, Taksim, Talika,

5 Harfli Kelimeler

Ahali, Ahkam, Ahlak, Ahlat, Ahmak, Akait, Akala, Aksam, Alaka, Almak, Askat, Asmak, Astik, Atama, Atlas, Atmak, Aylak, Aymak, Hakas, Hakim, Halas, Halat, Halay, Halik, Halim, Halis, Halka, Hamak, Hamal, Hamil, Hamla, Hamsi, Hasat, Hasta, Hatay, Hatim, Hatmi, Hayal, Hayat, Hayli,

4 Harfli Kelimeler

Ahit, Akil, Akim, Akis, Akit, Akli, Akma, Aksi, Alay, Alim, Alma, Amal, Amil, Amit, Asal, Asil, Asit, Asla, Asli, Asma, Asya, Atak, Atik, Atma, Ayak, Ayal, Ayla, Ayma, Hail, Hala, Hali, Halk, Halt, Hami, Hamt, Hasa, Hata, Haya, İham, İhya,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ahi, Ait, Aka, Aks, Ala, Ali, Alt, Ama, Asa, Asi, Ask, Ast, Ata, Ati, Aya, Hak, Hal, Ham, Has, Hat, Hay, His, Hit, İka, İla, İlk, İma, İsa, İta, Kah, Kal, Kam, Kas, Kat, Kay, Kil, Kim, Kit, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Am, As, At, Ay, Ha, İl, İm, İs, İt, Ki, La, Mi, Si, Ta, Ti, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.