SİVRİLEŞTİRMEK (TDK)

Sivri duruma getirmek.

Sivrileştirmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi V , dördüncü harfi R , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı S sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

SİVRİ Nedir?


1 . Ucu keskin ve batıcı olan: "Sivri gagasından kelimeler çıkarken sanki birer ok oluyordu."- Ö. Seyfettin.
2 . Ucuna doğru gittikçe incelen: "Aşağıda gördüğümüz dik ve sivri bir binanın üst katında çay içmeye gideceğiz."- F. R. Atay.
3 . isim, hayvan bilimi Palamut.
4 . mecaz Genel tutumun veya geleneklerin dışında kalan, göze batıcı özelliği olan, aşırı: "Sivri uçlar. Sivri bir adam."- .

E E K L M R R S T V İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Sivrileştirmek,

13 Harfli Kelimeler

Sivrileştirme,

12 Harfli Kelimeler

Eriştirilmek,

11 Harfli Kelimeler

Eriştirilme, Sivrileşmek, Veriştirmek,

10 Harfli Kelimeler

Eriştirmek, Estirilmek, İliştirmek, Kestirilme, Sivrileşme, Sivriltmek, Veriştirme,

9 Harfli Kelimeler

Ekşitilme, Eleştirim, Erişilmek, Eriştelik, Eriştirme, Eritilmek, Eskitilme, Estirilme, Etkileşim, İletişmek, İliştirme, İrileşmek, İşitilmek, Kiremitli, Kirişleme, Kistleşme, Mesirelik, Metreslik, Silktirme, Simetrili, Sivrilmek, Sivriltme, Şirretlik,

8 Harfli Kelimeler

Eksiltme, Eleşkirt, Eleştiri, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Esmerlik, Esritmek, Estirmek, Eştirmek, Evirtmek, Evrilmek, İkileşim, İkileşme, İkiletme, İletişim, İletişme, İrileşme, İrkiltme, İsevilik, İskerlet, İskitler, İsteşmek, İşitilme, İşletmek, İtleşmek, Kertilme, Kesimevi, Kestirim, Kestiriş, Kestirme, Kirletme, Metrelik, Resimlik, Resmilik, Sektirme, Serilmek, Servilik, Severlik, Sevilmek,

7 Harfli Kelimeler

Eksiliş, Eksilme, Eksilti, Ekstrem, Ekşimsi, Ekşitme, Ektirme, Emirlik, Erirlik, Eristik, Erişmek, Eritmek, Erselik, Esirlik, Esirmek, Eskitme, Esrimek, Esritme, Estirme, Eşilmek, Eşitlik, Eştirme, Evirmek, Evirtik, Evirtim, Evirtme, Evrilir, Evrilme, Evrişik, İkileme, İletmek, İlistir, İlişmek, İrkiliş, İrkilme, İsimlik, İskelet, İskemle, İslemek, İsmetli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekseri, Ekstre, Ekşili, Ekşime, Emekli, Eriksi, Erimek, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Ertesi, Esirme, Eskime, Eskrim, Esrime, Eşeksi, Eşilme, Etkili, Etkime, Evirme, İkilem, İkişer, İletim, İletiş, İletki, İletme, İliksi, İlişik, İlişim, İlişki, İlişme, İrilik, İsilik, İsimli, İskele, İskete, İsleme,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Ekser, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Esrik, Ester, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, Etsel, Evlek, Evlik, Evrik, Evrim, Evsel, İkili, İklim, İksir, İleri, İleti, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İrite,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eser, Esik, Esim, Esir, Eski, Esme, Esre, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eter,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İrs, İti, Kel, Kem, Ker, Kes, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Leş, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mis, Mit, Ret, Sek, Sel, Sem, Ser, Set, Sik, Sim, Sit, Ski, Şek, Şem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Es, Eş, Et, Ev, İl, İm, İs, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Şe, Te, Ti, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.