SİSTİRELEMEK (TDK)

Düzgün bir yüzey elde etmek için ağaç vb. şeyleri sistireden geçirmek.

Sistirelemek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi R , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı S sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

DÜZGÜN Nedir?


1 . Doğru ve pürüzsüz, muntazam: "Düzgün tahta. Düzgün yol."- .
2 . Düzenli, kusursuz, insicamlı, rabıtalı, muntazam.
3 . İyi: "Belli ki hâlleri vakitleri çok düzgün değil."- M. Ş. Esendal.
4 . zarf Kurala uygun olarak, kusursuz bir biçimde: "Düzgün konuşuyor."- .
5 . matematik Kenar veya ayrıtları ile açıları birbirine eşit olan (biçim): "Düzgün çok yüzlü."- .
6 . isim, eskimiş Fondöten.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

GEÇİRME Nedir?

Geçirmek işi: "Esaretimin geri kalan müddetini bu ümitle geçirmeye başladım."- A. Mithat.

GEÇİRMEK Nedir?


1 . Geçme işini yaptırmak, geçmesini sağlamak.
2 . (-e) Bir şeyi bir yandan öbür yana götürmek: "Kalanımızı peşine takarak Murat suyunun karşı kıyısına geçirdi."- K. Bilbaşar.
3 . (-i, -e) Bir şeyi bir yerden başka yere taşımak, nakletmek: "Odanın eşyasını öbür odaya geçirmek."- .
4 . (-i, -e) Tespit etmek, yazmak, kaydetmek: "Merkez, kadının dosyasına vefat kaydını geçirdi."- R. H. Karay.
5 . (-i, -e) Bir şeyi kendisine ayrılmış olan yere yerleştirmek, takmak: "Yem torbalarını hayvanların boyunlarına geçirdikten sonra arkadaşına sordu."- O. C. Kaygılı.
6 . (-i, -e) Yola çıkan birini uğurlamaya gitmek, selametlemek, teşyi etmek: "Arkadaşımı geçirmeye gittim."- .
7 . (-i, -de) Bir süre yaşamak, oturmak, kalmak: "Kocan için geceyi evden dışarıda geçirmek fırsatını sen kendin temin et."- H. C. Yalçın.
8 . (-e, nsz) Giymek, giyinmek: "Sırtına pembe, kolları tamamen çıplak bir bluz geçirmişti."- S. F. Abasıyanık.
9 . (-den) Bir işi birden çok kişi üzerinde uygulamak: "Kılıçtan geçirmek. Dayaktan geçirmek."- .
10 . (-i, -den) Herhangi bir durumu yaşamış olmak: "Ne yapar ne eder, günde iki üç saatini at üstünde geçirirdi."- N. Cumalı. 1
1 . Etmek, yapmak. 1
2 . (-i, -e) Hastalık bulaştırmak: "Nezleyi bana geçirdin."- . 1
3 . (-le) Zaman harcamak: "Benim bu işlerle geçirecek vaktim yok."- . 1
4 . Bir gereksinimi eldeki imkânla karşılamak.

SİSTİRE Nedir?

Bir tahtanın üzerindeki ufak pürüzleri giderip onu dümdüz bir duruma getirmeye yarayan ince çelik lama.

YÜZEY Nedir?

Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz (II).

E E E K L M R S S T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Sistirelemek,

11 Harfli Kelimeler

Sistireleme,

10 Harfli Kelimeler

Estirilmek, Kestirilme, Sermestlik,

9 Harfli Kelimeler

Eritilmek, Eskitilme, Estirilme, Keresteli, Mesirelik, Metreslik, Sersemlik, Sertelmek, Sesletmek, Silktirme, Telesimek, Terslemek, Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Eksiltme, Eritilme, Esmerlik, Esritmek, Estirmek, Etkileme, İkiletme, İrkiltme, İskerlet, İskitler, İtekleme, İtelemek, Kerteles, Kertilme, Kestirim, Kestirme, Kirletme, Metrelik, Resimlik, Resmilik, Sekileme, Sektirme, Semereli, Serilmek, Sertelme, Seslemek, Sesletim, Sesletme, Simetrik, Sistemik, Sistemli, Telesime, Terlemek, Terliksi, Tersleme, Tireleme,

7 Harfli Kelimeler

Ekletme, Eksilme, Eksilti, Ekstrem, Ektirme, Eletmek, Emirlik, Ereksel, Eristik, Eritmek, Erselik, Ersemek, Esermek, Esirlik, Esirmek, Eskimsi, Eskitme, Eslemek, Esrimek, Esritme, Estirme, İkileme, İletmek, İrkilme, İskelet, İskemle, İslemek, İsmetli, İstekli, İstemek, İstemli, İsterik, İteleme, İtilmek, Kemerli, Kereste, Kesilme, Kesirli, Kestere, Kiremit,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekseri, Ekstre, Elemek, Eletme, Emekli, Eriksi, Erimek, Eritme, Erkete, Erseme, Ertesi, Eserme, Esirme, Eskime, Eskrim, Esleme, Esrime, Etkili, Etkime, İkilem, İletim, İletki, İletme, İskele, İskete, İsleme, İsteme, İsteri, İtilme, Keleme, Kelime, Kemere, Kerime, Kermes, Kertme, Keseli, Kesret, Kestel,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Ekser, Eleme, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Eseme, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Esrik, Ester, Etlik, Etmek, Etsel, İklim, İksir, İleri, İleti, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İrite, İrkme, İrmik, İslim, İsmet, İstek, İstem, İster, İstim, İtlik,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Erte, Eser, Esik, Esim, Esir, Eski, Esme, Esre, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlik, İlim, İlke,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İrs, İti, Kel, Kem, Ker, Kes, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mis, Mit, Ret, Sek, Sel, Sem, Ser, Ses, Set, Sik, Sim, Sis, Sit, Ski, Tek, Tel,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Es, Et, İl, İm, İs, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.