SİPERLENMEK (TDK)

Korunmak, saklanmak amacıyla bir yeri, bir şeyi kendine siper etmek veya siper altına, arkasına veya içine girmek.

Siperlenmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi P , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

ARKA Nedir?


1 . Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı: "Evin arkasında bahçe var."- .
2 . Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi: "Çocuğun arkası ağrıyormuş."- .
3 . Geri kalan bölüm, kısım: "Masalın arkası. Yazının arkası."- .
4 . Art, peş.
5 . Otururken sırtın dayandığı yer: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."- T. Buğra.
6 . İnsanın vücudu, bedeni: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."- R. H. Karay.
7 . sıfat Arkada olan, arkada bulunan.
8 . mecaz Kayırıcı: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."- H. R. Gürpınar.
9 . mecaz Geçmiş, geride kalmış zaman: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."- Y. K. Beyatlı.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

GİRME Nedir?

Girmek işi: "Fatoş'un içeri girmesiyle sabahtan beri esen kederli havanın dağılması bir oldu."- S. F. Abasıyanık.

GİRMEK Nedir?


1 . Dışarıdan içeriye geçmek: "İçeri girdiklerinde birinci film çoktan başlamıştı."- H. Taner.
2 . Sığmak: "Elim bu eldivene girmiyor."- .
3 . Katılmak, iltihak etmek: "Bugün edebiyat imtihanına girdim."- Y. Z. Ortaç.
4 . Almak, fethetmek: "Ordularımız İstanbul'a girdiler."- M. Ş. Esendal.
5 . İncelemek, ayrıntılara inmek.
6 . Girişmek, başlamak: "Kaçırdım gene ipin ucunu, bir türlü konuya giremiyorum."- N. Ataç.
7 . Bulaşmak: "Koyunlara kelebek hastalığı girdi."- .
8 . (nsz) Zaman anlamlı kavramlar için gelmek: "İlkbahar girdi."- .
9 . (nsz) Ağrı, sancı başlamak, saplanmak.
10 . Yeni bir duruma geçmek, dönüşmek: "Göğün morlaşan kenarı eriyor, menekşe rengine giriyordu."- Ö. Seyfettin. 1
1 . İyice anlamak, iyice bilmek. 1
2 . Kavgaya tutuşmak. 1
3 . Başlamak. 1
4 . Erişmek, ulaşmak: "Yirmisine girdi."- . 1
5 . Bir şeyin yapımında, birleşiminde yer almak. 1
6 . Yazılmak, başlamak: "Okula girdi."- . 1
7 . Yemek yemek.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KORU Nedir?

Bakımlı küçük orman: "Arkamda çam korularının parça parça neftîleştirdiği yeşil bir dağ."- R. H. Karay.

KORUN Nedir?

Üst derinin en dış tabakası: "Korun tabakası deriyi koruyan bir oluşumdur."- .

KORUNMA Nedir?

Korunmak işi: "En iyi korunma çaresi yeşil dal altlarına sinmeye kaldı!"- H. Taner.

KORUNMAK Nedir?


1 . Kendini korumak, sığınmak, sakınmak.
2 . Koruma işine konu olmak.

SAKLANMAK Nedir?


1 . Kendini saklamak, gizlenmek: "O âdeta kaçıp saklanacak bir yer arıyormuş gibi sıkıntıdaydı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . (-den) Saklama işi yapılmak: "Şarap mahzende saklanır, aşkın kalbimde yıllanıyor."- Şarkı.

SİPER Nedir?


1 . Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer.
2 . Yağmur, güneş ve rüzgârın etkilemediği gizli, kuytu yer, dulda: "Pencereden güneş yahut rüzgâr gelirse şu siper köşeye kaçacak."- R. H. Karay.
3 . Güneş ve yağmurun etkisinden korunmak amacıyla şapka, kasket vb.nin önüne yapılan çıkıntı, siperlik: "Sabahtan beri çektiği şaraplarla epeyce başı dönen meşhur kumandan tolgasının siperini geri itti."- Ö. Seyfettin.
4 . askerlik Askerlerin savaşta vurulmamaları ve rahat ateş edebilmeleri için kazılmış, üstü açık hendek: "Ateş yağmuru ikinci kat siperleri geçti."- A. Gündüz.
5 . sıfat Kuytu, korunulabilen: "Burası siper bir yerdir."- .

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E E E K L M N P R S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Siperlenmek,

10 Harfli Kelimeler

Pirelenmek, Preslenmek, Sepilenmek, Serinlemek, Siperlenme, Sirkelenme,

9 Harfli Kelimeler

Esinlemek, Pinekleme, Pirelenme, Pislenmek, Preslemek, Preslenme, Sekilenme, Sepilemek, Sepilenme, Serinleme, Serpilmek,

8 Harfli Kelimeler

Enikleme, Epikerem, Esinleme, Esmerlik, İnekleme, İslenmek, Kelepser, Kirlenme, Pelesenk, Pislemek, Pislenme, Prenslik, Presleme, Renkleme, Sekileme, Semereli, Sepileme, Serilmek, Serpilme, Sinekler,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Eksilen, Eksilme, Elenmek, Eprimek, Ereksel, Erinmek, Ermenek, Erselik, Ersemek, Esenler, Esenlik, Esermek, Esirmek, Eslemek, Esnemek, Esrimek, İlenmek, İnlemek, İplemek, İskemle, İslemek, İslenme, Kelepir, Kemerli, Keneler, Kerempe, Kesilme, Kesinme, Kimesne, Kreplin, Mesleki, Pelerin, Persenk, Pisleme, Semerli, Seminer, Senelik, Serilme, Serpmek,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekseri, Eksper, Elemek, Elenme, Emekli, Enemek, Eprime, Erimek, Erinme, Ermeni, Erseme, Eserme, Esirme, Eskime, Eskrim, Esleme, Esneme, Esperi, Esrime, İlenme, İnleme, İskele, İsleme, Keleme, Kelime, Kemere, Kerime, Kermen, Kermes, Keseli, Kesene, Kirmen, Lineer, Meleke, Melike, Menisk, Merkep, Mersin,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Eksen, Ekser, Eksin, Eleme, Elips, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Enser, Erime, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Eseme, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Esnek, Espri, Esrik, İlmek, İmlek, İmren, İnmek, İrkme, İrsen, İsmen, Kelem, Kelep, Keler, Keles, Kemer,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekip, Ekli, Ekme, Eksi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Enli, Ense, Eper, Epik, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Erke, Erme, Esen, Eser, Esik, Esim, Esin, Esir, Eski, Esme, Esre,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Epe, Erk, İle, İlk, İrs, Kel, Kem, Kep, Ker, Kes, Kil, Kim, Kin, Kip, Kir, Lep, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Mis, Nem, Nim, Pek, Pes, Pik, Pil, Pim, Pir, Pis, Sek, Sel, Sem, Sen, Ser, Sik, Sim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Es, İl, İm, İn, İp, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Pe, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.