SİNYALİZASYON (TDK)

Demir yolu, kara yolu ve limanlarda trafiği düzenleyen ışıklı sistem.

Sinyalizasyon kelimesi baş harfi S son harfi N olan bir kelime. Başında S sonunda N olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Y , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi S , onbirinci harfi Y , onikinci harfi O , onüçüncü harfi N . Başı S sonu N olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEMİR Nedir?


1 . Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,
8 olan, 15
10 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe).
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Hemşiresiyle rıhtımın kenarındaki demir kanepeye oturdular."- P. Safa.
3 . Bu elementten yapılmış parça: "Ocak demiri. Kapı demiri. Pencere demiri."- .
4 . Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça.
5 . sıfat, mecaz Güçlü, kuvvetli, sert: "O kadar çabuk uyanmıştı ki kalbinin demir bir elle sıkıldığını duydu."- S. F. Abasıyanık.
6 . denizcilik Çıpa.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

IŞIKLI Nedir?


1 . Işığı olan, aydınlık, ışıklandırılmış, nurlu, nurani.
2 . mecaz Neşe veren, sevinç yaratan, mutlu: "Kara kara düşünürken, senin ışıklı mektubun geldi, değerli kızım."- H. Taner.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

LİMAN Nedir?

Gemilerin barınmalarına, yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine yarayan doğal veya yapay sığınak: "On beş gün sonra, geldiği gibi büyük törenle limanımızdan ayrıldı."- H. Taner.

SİSTEM Nedir?


1 . Düzen.
2 . Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni: "Servet, nasıl kazanılmış olursa olsun, onun kontrolüne girecek rejim ve sistem memleketi mahvedecektir."- H. E. Adıvar.
3 . Yol, yöntem: "Eski bir sistem."- .
4 . Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat: "Fren sistemi."- .
5 . Model, tip: "... son sistem, pırıl pırıl bir rotatif almışlar."- Y. Z. Ortaç.
6 . felsefe Dizge.

A A L N N O S S Y Y Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Sinyalizasyon,

7 Harfli Kelimeler

Asonans, Asosyal, İnisyal, Siyasal,

6 Harfli Kelimeler

Alyans, Analiz, Anason, Anilin, Azonal, İnsani, Lisani, Lisans, Naylon, Nisyan, Sanayi, Sinsin, Sinyal, Siyasa, Siyasi, Sonsal, Sosyal, Soysal,

5 Harfli Kelimeler

Alyan, Alyon, Anons, Anyon, Aslan, Aynaz, İnsan, İnzal, İsyan, Linin, Lisan, Liyan, Nalan, Nanay, Nazal, Nazil, Nisai, Nisan, Niyaz, Salon, Saloz, Salsa, Salya, Sanal, Sason, Sazan, Silis, Sinsi, Sisli, Yalan, Yalaz, Yanal, Yanay, Yasal, Yasin, Yayan, Yayla, Ziyan,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alay, Alaz, Anal, Asal, Asil, Asla, Asli, Asya, Ayal, Ayan, Ayaz, Ayin, Ayla, Ayna, Ayni, Ayol, Azil, Azol, İlan, İnal, İnan, İsal, İsli, İyon, İzan, İzin, Lain, Laso, Laza, Nail, Nazi, Nisa, Niza, Olay, Onay, Oysa, Ozan, Sala, Sana,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ali, Alo, Ana, Ani, Asa, Asi, Aya, Ayn, Aza, İla, İni, İsa, İyi, Lan, Laz, Nal, Nan, Nas, Naz, Ona, Ons, Oya, Sal, San, Say, Saz, Sin, Sis, Siz, Sol, Son, Sos, Soy, Yal, Yan, Yas, Yay, Yaz, Yol,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, As, Ay, Az, İl, İn, İs, İz, La, Ol, On, Oy, Si, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.