SİNİROTUGİLLER (TDK)

Sinirotlarından, ikiçenekli, bitişik taçyapraklı bitkiler familyası.

Sinirotugiller kelimesi baş harfi S son harfi R olan bir kelime. Başında S sonunda R olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi O , yedinci harfi T , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi G , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi L , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi R . Başı S sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTİŞİK Nedir?


1 . Yandaki ev, komşu.
2 . sıfat Birbirine dokunacak kadar yakınlaşmış veya yan yana olan: "Mutfaktan bir yuvarlak gümüş tepsi içinde, cezveyi, fincanları, bitişik şeker ve kahve hokkasını getirdi."- A. İlhan.
3 . sıfat Yandaki: "Bitişik odada yatan hasta bakıcı gürültüden uyanarak yanımıza geldi."- R. N. Güntekin.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

SİNİ Nedir?

Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi: "Sininin üstünde, çepeçevre tahta kaşıklar ve yerde sini etrafında birer küçük minder dizilmişti."- A. Haşim.

SİNİR Nedir?


1 - Duyu ve devinim uyarılarını beyinden organlara; organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet.
2 - Kas kirişi ve zarı.
3 - Rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik.
4 - Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhsal niteliği.
5 - Hoşa gitmeyen, can sıkan.

SİNİROTLARI Nedir?

İkiçenekli, çiçekli bitkiler takımı.

TAÇYAPRAKLI Nedir?

Taçyaprakları herhangi bir durumda olan.

E G L L N O R R S T U İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Esintili, Gliserin, Tersinir,

7 Harfli Kelimeler

Gelirli, Genosit, Gensoru, Giresun, Girinti, Giritli, İlistir, Lustrin, Selinti, Siirtli, Silinti, Sinirli, Sterlin, Tesirli,

6 Harfli Kelimeler

Egoist, Esinti, Gerili, Getiri, Gineli, Gitsin, İlgili, İlinti, İnilti, İrinli, İrinti, İsteri, Legorn, Liseli, Nergis, Sergin, Serili, Single, Solgun, Soneri, Sorgun, Steril, Sterol, Storlu, Tensil, Tinsel, Tirlin, Turgor,

5 Harfli Kelimeler

Elgin, Ergin, Eroin, Gelin, Gelir, Geoit, Giren, Goril, Gulet, Gusto, İleri, İleti, İllet, İrite, İroni, İrsen, İster, Lento, Linet, Liret, Liste, Litre, Lotus, Nesil, Nesir, Nitel, Noter, Olein, Olgun, Otsul, Resul, Rotil, Rulet, Rutin, Senir, Senit, Sergi, Serin, Setir, Siirt,

4 Harfli Kelimeler

Elit, Elli, Elti, Enir, Enli, Ergi, Eril, Erin, Eros, Esin, Esir, Etil, Etli, Etol, Geri, Getr, Gine, Gren, Gres, Gril, İglu, İlgi, İlle, İnti, İrin, İris, İsli, İsot, Lens, Liet, Lise, Lort, Luti, Lutr, Nesi, Nite, Noel, Olgu, Oltu, Olur,

3 Harfli Kelimeler

Ego, Erg, Eti, Gen, Gol, Gri, Gut, İle, İni, İri, İrs, İti, Lig, Lir, Lor, Lot, Net, Not, Nur, Ole, Ons, Org, Ret, Rol, Rot, Run, Rus, Sel, Sen, Ser, Set, Sin, Sit, Sol, Son, Sur, Sut, Tel, Ten, Ter,

2 Harfli Kelimeler

El, En, Er, Es, Et, Ge, İl, İn, İs, İt, Le, Ne, Ol, On, Ot, Re, Se, Si, Su, Te, Ti, Tu, Un, Ur, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.