SİNİRCEL (TDK)

Sinirceyle ilgili, nevrotik.

Sinircel kelimesi baş harfi S son harfi L olan bir kelime. Başında S sonunda L olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi C , yedinci harfi E , sekizinci harfi L . Başı S sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

NEVROTİK Nedir?

Sinirsel.

SİNİ Nedir?

Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi: "Sininin üstünde, çepeçevre tahta kaşıklar ve yerde sini etrafında birer küçük minder dizilmişti."- A. Haşim.

SİNİR Nedir?


1 - Duyu ve devinim uyarılarını beyinden organlara; organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet.
2 - Kas kirişi ve zarı.
3 - Rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik.
4 - Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhsal niteliği.
5 - Hoşa gitmeyen, can sıkan.

SİNİRCE Nedir?

Nevroz.

C E L N R S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Sinirce,

6 Harfli Kelimeler

Cinsel, Esirci, Serili,

5 Harfli Kelimeler

Cinli, İleri, İncil, İncir, İrice, İrsen, Nesil, Nesir, Nicel, Senir, Serin, Sicil, Sinir, Sinle, Siren,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cins, Ecir, Elci, Enir, Enli, Eril, Erin, Esin, Esir, İnce, İnci, İrin, İris, İsli, Lens, Lice, Lise, Neci, Nesi, Nice, Reis, Seci, Seri, Sili, Sine, Sini,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cin, İle, İni, İri, İrs, Lir, Sel, Sen, Ser, Sin,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, En, Er, Es, İl, İn, İs, Le, Ne, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.