SİNEMASEVER (TDK)

Sinemayı seven, sinema sanatı, kültürü ve çalışmalarıyla ilgilenen (kimse).

Sinemasever kelimesi baş harfi S son harfi R olan bir kelime. Başında S sonunda R olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi S , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi V , onuncu harfi E , onbirinci harfi R . Başı S sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIŞ Nedir?

Çalma işi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı.

ÇALIŞMA Nedir?


1 . Çalışmak işi, emek, say: "Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması: "Bu kiriş hesabında kirişin aşırı yük altında çalışması göz önüne alınmıştır."- .
3 . Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi: "Ağaçtan üretilen işlerin sonradan bozulması istenmiyorsa bütün birleştirilmelerde ağacın çalışması özelliği dikkate alınmalıdır."- .
4 . Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

KÜLT Nedir?


1 . Din (I).
2 . din b. (***) Yerel özellikler taşıyan dinî törenler.
3 . Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb.

KÜLTÜR Nedir?


1 . Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin: "Harf inkılabı, Türk kültür inkılabının temelidir."- E. İ. Benice.
2 . Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü: "Doğrusu, teknik ve kültür her gün biraz daha ilerlemektedir."- S. Birsel.
3 . Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.
4 . Bireyin kazandığı bilgi: "Tarih kültürü kuvvetli bir kişi."- .
5 . Tarım.
6 . biyoloji Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

SİNE Nedir?


1 . Göğüs.
2 . mecaz Gönül, yürek: "Elif kaşlarını çatar / Gamzesi sineme batar."- Karacaoğlan.
3 . mecaz Bağır, iç: "Hangi semtin eczanesi bu kadar değerli insanı sinesinde toplayabilmiştir?"- H. Taner.

SİNEMA Nedir?


1 . Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi.
2 . Film göstermeye yarayan özel bir makineyle görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı salon veya yapı: "Bir haber bırakıp mahallenin sinemasına girdi."- S. F. Abasıyanık.
3 . Güzel sanatların dalı olarak yansıtılmaya uygun olan filmleri gerçekleştirme ve yaratma sanatı, beyaz perde, yedinci sanat: "Sinemanın zevkimizi dışarıdan idare ettiği devirde yaşıyoruz."- H. A. Yücel.

A E E E M N R S S V İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Sinemasever,

8 Harfli Kelimeler

Nevresim,

7 Harfli Kelimeler

Mesnevi, Neveser, Semaver, Seminer, Sevinme, Vesaire,

6 Harfli Kelimeler

Erinme, Ermeni, Erseme, Esasen, Eserme, Esirme, Esneme, Esrime, Everme, Evirme, Evseme, Manevi, Mersin, Mesane, Mesire, Minare, Neresi, Resmen, Ressam, Revani, Semavi, Semere, Senevi, Serian, Sersem, Servis, Simsar, Sinema, Verese, Vesair, Virane, Virman,

5 Harfli Kelimeler

Anemi, Anime, Arsin, Avene, Emare, Eneme, Ensar, Enser, Erime, Ermin, Esame, Esans, Esasi, Eseme, Esire, Esmer, Evren, Evrim, Evsin, İmren, İrsen, İsmen, Meres, Mersi, Mesai, Mesen, Miras, Nasir, Nemse, Nesim, Nesir, Nevir, Resen, Resim, Resmi, Revan, Sanem, Seans, Semai, Seman,

4 Harfli Kelimeler

Amin, Amir, Ases, Asri, Eman, Emen, Emin, Emir, Enam, Enir, Ense, Enva, Eren, Erim, Erin, Erme, Esas, Esen, Eser, Esim, Esin, Esir, Esma, Esme, Esna, Esre, Evin, Evre, İane, İare, İman, İmar, İnam, İnme, İvme, Main, Mani, Marn, Mars, Mavi,

3 Harfli Kelimeler

Ani, Ari, Asi, İma, İrs, İsa, Mai, Mas, Men, Mir, Mis, Nam, Nar, Nas, Nem, Nev, Nim, Ram, Sam, San, Sav, Sem, Sen, Ser, Ses, Sim, Sin, Sis, Van, Var,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, Ar, As, Av, Em, En, Er, Es, Ev, İm, İn, İs, Me, Mi, Ne, Ra, Re, Se, Si, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.