SİNEMACI (TDK)


1 . Sinemanın çeşitli kollarından birinde çalışan kimse filmci.
2 . Film yapımcısı veya yönetmeni, filmci.
3 . Sinema işleten kimse.

Sinemacı kelimesi baş harfi S son harfi I olan bir kelime. Başında S sonunda I olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi C , sekizinci harfi I . Başı S sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

ÇALIŞAN Nedir?

Bir iş kolunda, bir kurumda görevli olan kimse.

ÇEŞİTLİ Nedir?

Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi: "Boğaziçi'nin çeşitli yerlerine dair fikirlerini söyledi."- R. H. Karay.

FİLM Nedir?


1 . Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit.
2 . sinema Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü.
3 . sinema Sinemalarda gösterilen eser.
4 . Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.

FİLMCİ Nedir?

Sinemacı.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

SİNE Nedir?


1 . Göğüs.
2 . mecaz Gönül, yürek: "Elif kaşlarını çatar / Gamzesi sineme batar."- Karacaoğlan.
3 . mecaz Bağır, iç: "Hangi semtin eczanesi bu kadar değerli insanı sinesinde toplayabilmiştir?"- H. Taner.

SİNEMA Nedir?


1 . Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi.
2 . Film göstermeye yarayan özel bir makineyle görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı salon veya yapı: "Bir haber bırakıp mahallenin sinemasına girdi."- S. F. Abasıyanık.
3 . Güzel sanatların dalı olarak yansıtılmaya uygun olan filmleri gerçekleştirme ve yaratma sanatı, beyaz perde, yedinci sanat: "Sinemanın zevkimizi dışarıdan idare ettiği devirde yaşıyoruz."- H. A. Yücel.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPIM Nedir?


1 . Yapma işi, inşa, imal, konstrüksiyon.
2 . Ham maddeyi el veya makine ile işleyerek mal üretme, imal.
3 . biyoloji Özümleme.
4 . sinema, TV (***) Bir filmin çevrilmesi veya bir radyo, televizyon programının hazırlanması için gerekli çalışmaların tümü ve bu çalışmaların ürünü, prodüksiyon.

YAPIMCI Nedir?


1 . Bir şeyin yapılmasında, ortaya konulmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen kimse veya kuruluş.
2 . sinema, TV (***) Bir filmin çevrilişiyle ilgili bütün yönetim işlerini üzerine alan, sermayesini veren kimse, prodüktör.
3 . Radyo, sinema programları düzenlemekle görevli kimse, programcı.

YÖNETME Nedir?

Yönetmek işi.

YÖNETMEN Nedir?


1 . Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör.
2 . sinema, tiyatro Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik vb. ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan kimse, rejisör.

A C E I M N S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Sinemacı,

6 Harfli Kelimeler

Cismen, Nameci, Sinema,

5 Harfli Kelimeler

Acemi, Anemi, Anime, Camsı, Canım, Ceman, Cesim, Cinas, Cinsı, Encam, İsmen, Mesai, Nesim, Sancı, Sanem, Semai, Seman, Sınai, Sınma, Sinme,

4 Harfli Kelimeler

Acem, Amin, Asım, Cami, Cani, Cemi, Cima, Cins, Eman, Emin, Enam, Esim, Esin, Esma, Esna, İane, İcma, İman, İnam, İnce, İnme, Main, Mani, Meni, Mine, Name, Neci, Nema, Nesi, Nice, Nisa, Sami, Sanı, Seci, Sema, Sena, Sıma, Sima, Sine,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Acı, Anı, Ani, Ası, Asi, Cam, Can, Cem, Cıs, Cim, Cin, İma, İsa, Mai, Mas, Men, Mis, Nam, Nas, Nem, Nim, Sac, Sam, San, Sem, Sen, Sim, Sin,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, As, Ce, Em, En, Es, İm, İn, İs, Me, Mi, Ne, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.