SİNEKKAPANGİLLER (TDK)


1 . Sıcak ve ılıman bölgelerde, özellikle bataklıklarda böcekle beslenen bitkileri içine alan bir bitki familyası.
2 . hayvan bilimi Omurgalı hayvanlardan çeşitli ötücü kuşları içine alan bir kuş familyası.

Sinekkapangiller kelimesi baş harfi S son harfi R olan bir kelime. Başında S sonunda R olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi P , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi N , onbirinci harfi G , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi E , Başı S sonu R olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BATAK Nedir?


1 . Üzerine basıldığında çöken çamurlaşmış toprak: "İnsan bu kumda, bir batakta gibi yürür, ayağını güç çeker, her adımda bir günlük yol zahmeti duyar."- F. R. Atay.
2 . Kötü durum, içinden çıkılmaz iş: "Bu bataktan kendini kurtarmaya çalıştıkça büsbütün saplandığını dehşetle görüyordu."- R. N. Güntekin.
3 . sıfat, mecaz Hayır gelmez, yarar sağlamaz, batmış.

BATAKLI Nedir?

Bataklığı olan (yer).

BATAKLIK Nedir?


1 . Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge: "Bataklıklarda birçok hayvan yığıldı kaldı."- Ö. Seyfettin.
2 . mecaz Uygunsuz ve kötü, ahlak dışı durum: "Bizler kendisini bu bataklıktan kurtarmak için fazlasını bile yaptık."- E. İ. Benice.

BESLENEN Nedir?

Sönümsüz.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

BÖCE Nedir?

Böcü.

BÖCEK Nedir?


1 . Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere.
2 . Istakoza benzer, uzunluğu 30-
40 cm kadar olan, sarı renkli, kısa kıskaçlı, yenilen bir deniz hayvanı.
3 . halk ağzında Kelebek, kurt ve tırtılın dışında kalan küçük hayvancıklar: "Artık onun yalnızca bir böcek ısırığı olduğunu düşünüyordum."- O. Pamuk.

BÖLGE Nedir?


1 . Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler."- Anayasa.
2 . Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye: "Bel bölgesi. Koltuk altı bölgesi."- .

ÇEŞİTLİ Nedir?

Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi: "Boğaziçi'nin çeşitli yerlerine dair fikirlerini söyledi."- R. H. Karay.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

ILIMAN Nedir?

Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer, iklim), mutedil: "Ilıman bölge."- .

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

OMURGALI Nedir?

Omurgası olan.

ÖTÜCÜ Nedir?

Güzel öten, ötüşü güzel olan.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

SICAK Nedir?


1 . Havadaki yüksek ısı: "Bu sıcakta arada bir şeyler içip yemeden çalışılmıyor."- N. Cumalı.
2 . Sıcak yer: "Burası bir makine dairesi kadar sıcaktı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Hamam.
4 . sıfat Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı: "Yorganın altında sıcak gözyaşları dökerek gecelerce beklemişti."- O. Kemal.
5 . sıfat Isısı yüksek olan, çok ısınmış: "Kız kardeşim ikindiüzeri bana sıcak, limonlu bir çorba içirdi."- A. Gündüz.
6 . sıfat, mecaz Dostça olan, sevgi dolu: "Sıcak bir karşılama. Sıcak bir yuva."- .

A A E E G K K L L N N P R S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Anaerkillik, İnsangiller, Skinkgiller,

10 Harfli Kelimeler

Erseliklik, Generallik, Gereklilik, Kesinlikle, Nasranilik, Sinekkapan,

9 Harfli Kelimeler

Alengirli, Arsenikli, Eksperlik, Ereklilik, Esenlikli, İlineksel, İskarpela, Kangrenli, Karasinek, Nesnellik, Renklilik, Senegalli, Spikerlik,

8 Harfli Kelimeler

Anaerkil, Anglikan, Askerlik, Enginlik, Ergenlik, Erginlik, Erkinlik, Erklilik, Esneklik, Esriklik, Gariplik, Gelinlik, Genellik, Gereklik, Gliserin, İskarpin, Kalkerli, Kanserli, Kaprisli, Kesinlik, Narinlik, Nekeslik, Nekrelik, Pankreas, Parselli, Pasinler, Prenslik, Rakiplik, Sakinlik, Saleplik, Seleklik, Sergilik, Serinlik, Sinekler, Sineklik, Siperlik, Sirkelik,

7 Harfli Kelimeler

Ailelik, Akilane, Akpelin, Akrilik, Aksilik, Alengir, Alkalik, Alperen, Annelik, Apraksi, Arsenik, Asillik, Aspirin, Asrilik, Ekinlik, Eklesil, Eksikli, Eksilen, Eleklik, Engelli, Enginar, Enlilik, Ergilik, Eriklik, Erillik, Erinlik, Erkekli, Erkeksi, Erselik, Esenlik, Esirlik, Eskilik, Esprili, Gaileli, Gaiplik, Galaksi, Gelirli, General, Gerekli, Gerilek,

6 Harfli Kelimeler

Akseki, Aksine, Aleksi, Alenen, Algler, Alkali, Alpaks, Anilin, Aplike, Apreli, Apseli, Argali, Arkaik, Arkeen, Arnika, Arslan, Asgari, Asilik, Askeri, Ekseri, Eksper, Ergani, Erigen, Eriksi, Esperi, Galeri, Garaip, Geleni, Genlik, Gerili, Gineli, Gripli, İlanen, İlinek, İllaki, İnikas, İnsani, İpekli, İpsala, İskele,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Aklen, Akpas, Akran, Akrep, Aksak, Aksan, Aleni, Alkan, Alkil, Anane, Anele, Anlak, Aplik, April, Arena, Arsin, Asker, Aslan, Aslen, Ekili, Ekler, Ekran, Eksen, Ekser, Eksik, Eksin, Elgin, Elips, Ellik, Engel, Engin, Ensar, Enser, Ergen, Ergin, Erika, Erkan, Erkek, Erken,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Akak, Akar, Akik, Akil, Akis, Akli, Akne, Akse, Aksi, Alan, Alil, Anal, Anka, Anne, Apak, Apel, Apre, Apse, Arak, Arap, Arka, Arpa, Arsa, Asal, Asap, Asar, Asil, Asla, Asli, Asri, Ekin, Ekip, Ekli, Eksi, Elan, Elek, Elik, Elli,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Aks, Ala, Alg, Ali, Alp, Ana, Ani, Ara, Ari, Ark, Arp, Asa, Asi, Ask, Ege, Eke, Ela, Elk, Epe, Erg, Erk, Gak, Gar, Gen, Gri, İka, İki, İla, İle, İlk, İni, İri, İrs, İsa, Kak, Kal, Kan, Kap, Kar,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, As, Ek, El, En, Er, Es, Ge, İl, İn, İp, İs, Ke, Ki, La, Le, Ne, Pe, Ra, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.