Sinekkapangiller

  1. [isim] Sıcak ve ılıman bölgelerde, özellikle bataklıklarda böcekle beslenen bitkileri içine alan bir bitki familyası
  2. Omurgalı hayvanlardan çeşitli ötücü kuşları içine alan bir kuş familyası

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Sinekkapangiller kelimesi baş harfi s son harfi r olan bir kelime.Başında s sonunda r olan kelimenin birinci harfi s , ikinci harfi i , üçüncü harfi n , dördüncü harfi e , beşinci harfi k , altıncı harfi k , yedinci harfi a , sekizinci harfi p , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi n , onbirinci harfi g , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi e , Başı s sonu r olan 16 harfli kelime.