SİNDİRİMSEL (TDK)

Sindirimle ilgili.

Sindirimsel kelimesi baş harfi S son harfi L olan bir kelime. Başında S sonunda L olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi D , beşinci harfi İ , altıncı harfi R , yedinci harfi İ , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi E , onbirinci harfi L . Başı S sonu L olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

SİNDİRİM Nedir?

Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, parçalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü, hazım.

D E L M N R S S İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Sindirilme,

9 Harfli Kelimeler

İndirilme,

8 Harfli Kelimeler

Dirimsel, Sildirme, Silindir, Sindirim, Sindirme, Sinirsel,

7 Harfli Kelimeler

Demirli, Demirsi, Dilinim, Dilinme, Direnim, Dirilme, Dirimli, İndirim, İndirme, Resimli, Resimsi, Silinme, Sinirli,

6 Harfli Kelimeler

Demiri, Derili, Dineri, Dinsel, Edimli, Edinim, İnilme, İnmeli, İrinli, İsimli, Mendil, Mersin, Minder, Mineli, Serili,

5 Harfli Kelimeler

Demin, Demir, Demli, Denim, Denli, Derin, Dilim, Dilme, Dilsi, Dinli, Dinme, Diren, Diril, Dirim, Ermin, İleri, İmren, İndis, İrsen, İslim, İsmen, Lemis, Lider, Mersi, Milis, Misel, Misil, Misis, Nedim, Nemli, Nesil, Nesim, Nesir, Remil, Resim, Resmi, Rimel, Sedir, Selim, Selis,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Deni, Deri, Ders, Dimi, Dine, Dini, Diri, Dren, Edim, Elim, Emin, Emir, Enir, Enli, Eril, Erim, Erin, Esim, Esin, Esir, İdil, İlim, İlme, İmdi, İndi, İnme, İrin, İris, İsim, İsli, Lens, Lime, Lise, Meni, Meri, Mide, Midi, Mine, Mini,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Dil, Din, Edi, İde, İle, İni, İri, İrs, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Mis, Nem, Nim, Sel, Sem, Sen, Ser, Ses, Sim, Sin, Sis,

2 Harfli Kelimeler

De, El, Em, En, Er, Es, İl, İm, İn, İs, Le, Me, Mi, Ne, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.