SİNAGRİT (TDK)

İzmaritgillerden, Akdeniz'de yaşayan, pullu, eti beğenilen bir balık (Dentex vulgaris).

Sinagrit kelimesi baş harfi S son harfi T olan bir kelime. Başında S sonunda T olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi G , altıncı harfi R , yedinci harfi İ , sekizinci harfi T . Başı S sonu T olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

BEĞENİ Nedir?


1 . Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk: "Çoğu kadınların beğenisi kendi kişisel alanlarının dışına pek taşmaz."- H. Taner.
2 . Güzeli çirkinden ayırma yetisi, zevk, gusto: "Kendine özgü bir beğenisi var bu konuda."- N. Cumalı.

İZMARİT Nedir?


1 - İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit ufak balık (Maena vulgaris).
2 - İçilmiş sigara artığı.

İZMARİTGİLLER Nedir?

Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası.

PULLU Nedir?


1 . Üzerine pul yapıştırılmış: "Pullu dilekçe."- .
2 . Üzerine pul işlenmiş: "Pullu gece elbisesi."- .
3 . Pulu olan: "Pullu cıvata. Pullu balık."- .

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A G N R S T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

İranist, İstinga, Sinarit,

6 Harfli Kelimeler

Gitsin, Granit, Rating, Tarsin, Tasgir,

5 Harfli Kelimeler

Arsin, Gitar, İsnat, İtina, Nasir, Nisai, Ringa, Sarig, Satir, Sigar, Siirt, Sinir, Tasni, Tiran, Tirsi, Trans,

4 Harfli Kelimeler

Asit, Asri, Gani, İnat, İnti, İrat, İrin, İris, Nisa, Rant, Rast, Rina, Ring, Rint, Sair, Sari, Sini, Star, Tras,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ani, Ant, Ari, Art, Asi, Ast, Ati, Gar, Gri, İni, İri, İrs, İsa, İta, İti, Nar, Nas, San, Sin, Sit, Tan, Tar, Tas, Tin,

2 Harfli Kelimeler

An, Ar, As, At, İn, İs, İt, Ra, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.