SİMSAR (TDK)

Komisyoncu: "Bu adam kıyafet itibarıyla öbür sandaldaki simsar, tercüman, satıcı, gezdirici vesaireden farklı değildi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Simsar kelimesi baş harfi S son harfi R olan bir kelime. Başında S sonunda R olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi M , dördüncü harfi S , beşinci harfi A , altıncı harfi R . Başı S sonu R olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAM Nedir?


1 . İnsan.
2 . Erkek kişi, kadın karşıtı: "İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak."- M. Ş. Esendal.
3 . Birinin yanında ve işinde bulunan kimse: "Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar."- K. Tahir.
4 . Birinin yararlandığı, kullandığı kimse: "Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı."- C. Meriç.
5 . Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı: "O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez."- .
6 . Görevli kimse: "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse."- R. H. Karay.
7 . İyi huylu, güvenilir kimse: "Amcam, güngörmüş bir adamdı."- R. N. Güntekin.
8 . Bir alanda derin bilgisi olan kimse: "Bir sanatçının, bilim adamının düşünmek için bol zamana ihtiyacı vardır."- H. Taner.
9 . Bir alanı benimseyen kimse.
10 . ünlem Bir şeyin önemsenmediği anlatılmak istendiğinde kullanılan söz: "Adam, vazgeç!"- . 1
1 . halk ağzında Eş, koca.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

FARKLI Nedir?

Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı: "Vücut ve yüz hatları, giyiniş ve yürüme tarzı çok mu farklı?"- R. H. Karay.

İTİBAR Nedir?


1 . Saygınlık: "Benim bir kuru itibardan başka neyim var bu dünyada kaybedecek?"- N. Cumalı.
2 . Borç ödemede güvenilir olma durumu, kredi.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KIYAFET Nedir?


1 - Kılık, giyinme biçimi.
2 - Resmi giysi.

KOMİ Nedir?


1 . Otel, pansiyon vb. yerlerde çalışan hizmetli.
2 . Lokantalarda garson yardımcısı.

KOMİSYON Nedir?


1 . Alt kurul.
2 . ticaret Bir işte aracılık yapan kimseye bırakılan yüzde, simsariye.

KOMİSYONCU Nedir?


1 . Bir iş karşılığında yüzde alan kimse, simsar: "Tiftik komisyoncusu olduğumu bildirdim ve ahbap olduk, gitti."- A. Gündüz.
2 . Kabzımal.

ÖBÜR Nedir?


1 - "Bu" adılıyla belirtilen bir şeyden sonra olan, öteki, °diğer.
2 - (Zaman için) Önümüzdekinden bir sonraki.

SANDAL Nedir?

Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album).

SANDAL Nedir?

Yalnız tabanı bulunan, ayağa kordon ve kayışla bağlanan açık ayakkabı.

SATI Nedir?


1 . Satma işi, satış.
2 . sıfat Adanmış.

SATICI Nedir?

Alıcıya bir şey satan kimse: "Gelen yolcuların çoğu bir Akbaba alıyordu satıcıdan."- Y. Z. Ortaç.

SİMSAR Nedir?

Komisyoncu: "Bu adam kıyafet itibarıyla öbür sandaldaki simsar, tercüman, satıcı, gezdirici vesaireden farklı değildi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TERCÜMAN Nedir?

Çevirmen.

VESAİRE Nedir?

Ve benzerleri: "Biz yollarda eğer bulabilirsek başımıza gölge verecek kadar hurma dalı, ot vesaire topluyorduk."- F. R. Atay.

A M R S S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Simsar,

5 Harfli Kelimeler

Miras,

4 Harfli Kelimeler

Amir, Asri, İmar, Mars, Mira, Rami, Sair, Sami, Sari, Sima,

3 Harfli Kelimeler

Ari, Asi, İma, İrs, İsa, Mai, Mas, Mir, Mis, Ram, Sam, Sim, Sis,

2 Harfli Kelimeler

Am, Ar, As, İm, İs, Mi, Ra, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.