SİMGELEŞTİRMEK (TDK)

Bir olayı, bir insan veya bir duyguyu sembollere başvurarak anlatmak, sembolleştirmek.

Simgeleştirmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi M , dördüncü harfi G , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı S sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLATMA Nedir?

Anlatmak işi: "O ciddi bir tavırla mühim bir şey anlatmaya hazırlanmış gibiydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ANLATMAK Nedir?


1 . Bir konu üzerinde açıklama yapmak, açıklamada bulunmak, bilgi vermek, izah etmek: "Gece sabaha kadar düşündüğü şeyleri babasına da anlatmak isterdi."- P. Safa.
2 . İnandırmak, ikna etmek: "Derdinizi ona anlatmak kolay değil."- .
3 . (nsz) Söylemek, nakletmek: "Sonra bir hikâye anlattı."- A. Ş. Hisar.

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

SEMBOL Nedir?

Simge.

SEMBOLLEŞTİRME Nedir?

Simgeleştirme.

SEMBOLLEŞTİRMEK Nedir?

Simgeleştirmek.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E E E G K L M M R S T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Simgeleştirmek,

13 Harfli Kelimeler

Simgeleştirme,

11 Harfli Kelimeler

Geliştirmek, Resimleşmek, Resmileşmek, Sergiletmek, Simgeleşmek,

10 Harfli Kelimeler

Ekleştirme, Eleştirmek, Emiştirmek, Estirilmek, Geliştirme, Geriletmek, Getirilmek, Kestirilme, Resimlemek, Resimleşme, Resmileşme, Restleşmek, Sergilemek, Sergiletme, Sertleşmek, Simgelemek, Simgeleşme, Sirkeleşme, Şeritlemek, Tersleşmek,

9 Harfli Kelimeler

Ekşitilme, Eleştirim, Eleştirme, Emiştirme, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Esirgemek, Eskileşme, Eskitilme, Estirilme, Eşitlemek, Etkileşim, Etkileşme, Gerilemek, Geriletme, Getirilme, İletişmek, İmgelemek, İrileşmek, Kemirilme, Keresteli, Kirişleme, Kistleşme, Mesirelik, Metreslik, Milimetre, Mitleşmek, Resimleme, Resmetmek, Restleşme, Semirtmek, Sergileme, Sertelmek, Sertleşme, Siklememe, Silktirme, Simgeleme, Şeritleme, Telesimek,

8 Harfli Kelimeler

Eksiltme, Eleşkirt, Eleştiri, Emretmek, Ergitmek, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Esirgeme, Esmerlik, Esritmek, Estirmek, Eşitleme, Eştirmek, Etkileme, Gelişmek, Gemlemek, Gerileme, Gerilmek, Getirmek, Girilmek, Girişmek, Girmelik, İkileşme, İkiletme, İletişme, İmgeleme, İrileşme, İrkiltme, İskerlet, İskitler, İsteşmek, İşletmek, İtekleme, İtelemek, İtleşmek, Kerteles, Kertilme, Kestirim, Kestiriş,

7 Harfli Kelimeler

Ekleşme, Ekletme, Eksiliş, Eksilme, Eksilti, Ekstrem, Ekşimsi, Ekşitme, Ektirme, Eletmek, Emilmek, Emirlik, Emişmek, Emlemek, Emretme, Ereksel, Ergilik, Ergimek, Ergitme, Eristik, Erişmek, Eritmek, Erselik, Ersemek, Esermek, Esirlik, Esirmek, Eskitme, Eslemek, Esrimek, Esritme, Estirme, Eşilmek, Eşitlik, Eşlemek, Eştirme, Gelişim, Gelişme, Gemerek, Gemilik,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekseri, Ekstre, Ekşili, Ekşime, Elemek, Elemge, Eletme, Emekli, Emilme, Emişme, Emleme, Ergime, Eriksi, Erimek, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Erkete, Erseme, Ertesi, Eserme, Esirme, Eskime, Eskrim, Esleme, Esrime, Eşeksi, Eşelek, Eşilme, Eşleme, Etkili, Etkime, Geleme, Gelmek, Gemlik, Gerili,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Ekser, Eleme, Elmek, Emlik, Emmek, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eseme, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Esrik, Ester, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, Etsel, Gelir, Geliş, Gelme, Gemre, Gerek, Gerim, Geriş, Germe, Girim, Giriş, Girme, Gitme,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Emme, Emmi, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eser, Esik, Esim, Esir, Eski, Esme, Esre, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Eti, Gem, Gri, İki, İle, İlk, İri, İrs, İti, Kel, Kem, Ker, Kes, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Leş, Lig, Lim, Lir, Met, Mil, Mim, Mir, Mis, Mit, Ret, Sek, Sel, Sem, Ser, Set,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Es, Eş, Et, Ge, İl, İm, İs, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.