SİLKELENMEK (TDK)


1 . Silkeleme işine konu olmak.
2 . Ani bir hareket yaparak vücudu sarsılmak, silkinmek.

Silkelenmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi K , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

SARSILMA Nedir?


1 . Sarsılmak işi.
2 . Etkilenme: "Onu kaybettiğimiz zaman sarsılmamız da hayatımızda büyük bir yeri olduğunu gösterir."- H. A. Yücel.

SARSILMAK Nedir?


1 . Sarsma işine konu olmak: "Ev fırtınadan sarsılıyor."- .
2 . mecaz Güçsüz durumda kalmak: "Hastalıktan çok sarsıldı."- .
3 . mecaz Beklenmedik bir olaydan çok etkilenmek: "Cemil Kâzım inanmak istemediği bir şüphe ile sarsılmıştı."- M. Yesari.

SİLKELEME Nedir?

Silkelemek işi.

SİLKİ Nedir?

Uykuda sıçrama.

SİLKİNME Nedir?

Silkinmek işi.

SİLKİNMEK Nedir?


1 . Üstünü silkmek.
2 . Ani bir hareketle, korkuyla vücudu sarsılmak, silkelenmek: "Yanımda bir dal çıtırtısı duydum. Silkindim."- S. F. Abasıyanık.
3 . (-den), mecaz Bir şeyi üstünden atmak, ondan kurtulmak: "Tembellikten silkinmek."- .

E E E K K L L M N S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Silkelenmek,

10 Harfli Kelimeler

Eksiklenme, Nikellemek, Sekilenmek, Silkelemek, Silkelenme,

9 Harfli Kelimeler

Eniklemek, Esinlemek, İneklemek, Nikelleme, Sekilemek, Sekilenme, Sikkeleme, Silkeleme,

8 Harfli Kelimeler

Eklemeli, Eklenmek, Eksilmek, Ellenmek, Enikleme, Esinleme, Esneklik, İnekleme, İslenmek, Kesilmek, Kesinmek, Keskenme, Kesmelik, Killemek, Klikleme, Nekeslik, Sekileme, Seleklik,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Eklemek, Eklemli, Eklenme, Eklesil, Ekmeksi, Eksilen, Eksilme, Eleklik, Elenmek, Ellemek, Ellenme, Esenlik, Eskimek, Eslemek, Esnemek, İlenmek, İlkesel, İnlemek, İskemle, İslemek, İslenme, Kekleme, Kesekli, Kesenek, Kesilme, Kesinme, Killeme, Kimesne, Mesleki, Senelik, Silkmek,

6 Harfli Kelimeler

Ekenek, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elemli, Elenme, Elleme, Emekli, Enemek, Eskime, Esleme, Esneme, İlenme, İnleme, İskele, İsleme, Kekeme, Keleme, Kelime, Kellik, Kemlik, Keseli, Kesene, Keskin, Kesmek, Kesmik, Lekeli, Meleke, Melike, Menisk, Mesele, Mesken, Meslek, Sekene, Seklem, Sekmek, Sekmen, Sikmek, Silkme, Silmek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekmek, Eksen, Eksik, Eksin, Eleme, Ellik, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Eseme, Eskil, Eslek, Esmek, Esnek, İlkel, İlmek, İmlek, İnmek, İsmen, Kelek, Kelem, Keles, Kelik, Kelle, Kelli, Kemik, Kesek, Kesel, Kesen, Kesik, Kesim, Kesin, Keski, Kesme, Kimse, Lemis, Liken, Mekik,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Eksi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Ense, Esen, Esik, Esim, Esin, Eski, Esme, İken, İlke, İlle, İlme, İnek, İnme, Keke, Kele, Keme, Kene, Kese, Kile, Kils, Klik, Leke,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Kes, Kik, Kil, Kim, Kin, Lim, Men, Mil, Mis, Nem, Nim, Sek, Sel, Sem, Sen, Sik, Sim, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Es, İl, İm, İn, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.