SİLKELENİŞ (TDK)

Silkelenmek eylemi ya da biçimi.

Silkeleniş kelimesi baş harfi S son harfi Ş olan bir kelime. Başında S sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi K , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Ş . Başı S sonu Ş olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

SİLKELENMEK Nedir?


1 . Silkeleme işine konu olmak.
2 . Ani bir hareket yaparak vücudu sarsılmak, silkinmek.

E E K L L N S İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Esenlikli, İlineksel,

8 Harfli Kelimeler

Şenlikli,

7 Harfli Kelimeler

Eklesil, Eksilen, Eksiliş, Enlilik, Esenlik, Eşkinli, Eşlenik, İlişken, İlkesel, Kesiliş, Kesişen, Kişisel, Nikelli, Nikelsi, Senelik, Şekilli,

6 Harfli Kelimeler

Ekşili, Eşeksi, İleniş, İlinek, İskele, İşkine, Keseli, Kilise, Lekeli, Liseli, Neşeli, Sekili, Sinlik, Şeklen, Şenlik, Şikeli,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eksen, Eksin, Ellik, Eskil, Eslek, Esnek, Eşkin, Eşlek, Eşlik, İlkel, İlkin, İşkil, İşlek, İşlik, Keles, Keleş, Kelle, Kelli, Kesel, Kesen, Kesin, Kesiş, Keşen, Kilis, Killi, Kilsi, Kiniş, Kinli, Klişe, Liken, Nekes, Nesil, Nikel, Sekel, Sekil, Sekiş, Selek, Selen, Senek,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Eksi, Ekşi, Elek, Elik, Elli, Enek, Enik, Enli, Ense, Esen, Esik, Esin, Eski, Eşek, Eşik, Eşli, İken, İlik, İlke, İlle, İnek, İnik, İniş, İsli, İşli, Kele, Kene, Kese, Kile, Kils, Kişi, Leke, Lens, Link, Lise, Nesi, Neşe, Seki,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kes, Keş, Kil, Kin, Leş, Niş, Sek, Sel, Sen, Sik, Sin, Ski, Şek, Şen, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Es, Eş, İl, İn, İs, İş, Ke, Ki, Le, Ne, Se, Si, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.